Tietotekniikkakeskuksen eettinen ohjeistus

Tämä eettinen ohjeisto antaa eväitä oikean ja väärän kysymyksiin Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskuksen työyhteisössä. Ohjeistossa on oikeaa toimintaa ohjaavia yhteisiä tavoitteita ja linjauksia sekä ideoita työyhteisön eettisen toimintakyvyn kehittämiseen.