IT2030 -suunnitelma

Helsingin yliopiston IT2030-suunnitelma käsittelee koko yliopiston toiminnan kannalta tärkeitä digitalisaation suuntauksia.

Kokonaisvaltaisen ja jatkuvan teknologisen muutoksen ohella näitä suuntauksia ovat muun muassa opetuksen siirtyminen verkkoon, datamäärien kasvu, analysointimenetelmien kehittyminen sekä tieteellisten tulosten ja tutkimusaineistojen avoin julkaiseminen.

Muutokset tuovat mukanaan lukuisia mahdollisuuksia, joiden todellinen hyödyntäminen edellyttää yliopistossamme vahvaa, yksikkörajat ylittävää yhteistyötä digitaalisuuden kehittämisessä. Käsiteltävät asiat ovat yhä vähemmän tietotekniikkakeskeisiä, joten muutokset vaativat myös prosessien muuttamista ja priorisointipäätöksiä.