Avoimen lähdekoodin periaatteet

Helsingin yliopiston lähtökohtana on suosia avoimia teknologioita ja avoimen lähdekoodin ratkaisuja. Avoimen lähdekoodin periaatteita suositellaan noudatettavaksi kehitettäessä yliopistolle ohjelmistoja ja ohjelmiston osia.
Avoimen lähdekoodin periaatteet Helsingin yliopistolla

Soveltamisala

Näitä periaatteita suositellaan noudatettavaksi kehitettäessä Helsingin yliopistolle ohjelmistoja ja ohjelmiston osia.

Tässä määritellyt periaatteet eivät koske tutkimusta yliopistolla. Tutkimukselle on määritelty omat avoimen tieteen periaatteet yliopiston verkkosivuilla.

 

Avoimuus lähtökohtana

Helsingin yliopistossa tuotettujen ohjelmistojen ja niiden osien lähdekoodi sekä muu käyttöön liittyvä materiaali on lähtökohtaisesti avointa. Avoimen lähdekoodin määritelmänä käytetään Open Source Initiativen avoimen lähdekoodin määritelmää.

Avoimuudesta voidaan poiketa perustellusta syystä.

 

Tavoitteena laatu ja yhteisöllisyys

Tuotetut ohjelmistot ovat helposti käytettäviä ja luotettavia. Ohjelmistot toteutetaan siten, että ohjelmistot ja niiden osat ovat selkeästi ylläpidettäviä, uudelleenkäytettäviä ja yhteensopivia muiden järjestelmien kanssa.

Ohjelmistojen selkeyteen ja dokumentaatioon panostaminen kehitysvaiheessa tukee ylläpidettävyyttä sekä uudelleenkäytettävyyttä ohjelmistojen koko elinkaaren ajan.

Ohjelmistokehityksellä ratkaistavat ongelmat rajoittuvat harvoin vain Helsingin yliopiston toimintaympäristöön, ja yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa on myös siksi kannatettavaa. Ohjelmistoja kehitetään paitsi omaan käyttöön, myös vapaasti maailmalla käytettäväksi.

 

Käyttöä ei rajoiteta tarpeettomasti

Ohjelmistojen ja niihin liittyvän materiaalin käyttöä ei rajoiteta tarpeettomasti ja käyttöehdot tuodaan selkeästi esille.

Lähdekoodille yliopisto suosittelee ensisijaisesti MIT-lisenssiä, ellei muuhun ole perustetta.

Muulle materiaalille, kuten dokumentaatiolle ja kuville, suositellaan Creative Commons -lisenssiperheeseen kuuluvan CC BY -lisenssin ajantasaista versiota.