Tietoturva ja tietosuoja

Tietoturvasta eli tiedon luottamuksellisuudesta, eheydestä ja käytettävyydestä on huolehdittava kaikissa tiedon olomuodoissa ja käsittelyvaiheissa, koko tiedon elinkaaren ajan. Tietosuojasta huolehtimalla varmistamme jokaisen yliopistolaisen oikeuden yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan.
Miten yliopisto huolehtii tietoturvasta?

Suomen laki määrittelee yleiset reunaehdot tietotekniikkapalvelujen tuottamiselle ja ylläpidolle sekä palvelujen käyttäjille ja kummankin ryhmän oikeuksille ja velvollisuuksille. Yliopiston oma tietoturvapolitiikka määrittelee tarkemmin yliopiston johdon tärkeimmät linjaukset ja strategiset painopisteet tietoturvatyölle. Yleisessä tietosuojailmoituksessa ja järjestelmien tietosuojaselosteissa kerrotaan, kuinka yliopisto käsittelee käyttäjien tietoja. Jokaiselle yliopistolaiselle suunnatut käytännön tietoturvaohjeet säilytetään Flammassa, sillä tietoturva on ennen kaikkea yliopiston sisäinen asia.