Palvelujen käyttösäännöt

Yliopiston IT-palveluiden ja tietojärjestelmien käyttösäännöt koskevat kaikkia käyttäjiä. Käyttövaltuuksien saaminen edellyttää tietojärjestelmien käyttösääntöjen hyväksymistä. Yliopiston järjestelmien ylläpitoa säädellään erillisillä ylläpitosäännöillä. Palvelukohtaisilla käyttöehdoilla varmistetaan, että käyttäjä on tietoinen palvelun ehdoista ja sitoutuu niihin ennen käytön aloittamista.