Tietoa sivustosta

Helsingin yliopiston helsinki.fi -verkkosivuilta saat tietoja lähes sadasta koulutusohjelmasta, tohtorikoulutuksesta ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksista.

Sivut tarjoavat tutkittua tietoa, ajankohtaisviestintää ja yhteistyömahdollisuuksia kaikille tutkimuksesta ja tieteestä kiinnostuneille. Löydät sivustolta yliopiston strategian, avoimet työpaikat sekä tiedekuntien, tutkimusryhmien ja muiden yksiköiden verkkosivut.

Helsinki.fi -sivusto kattaa kokonaisuudessaan yli 30 000 verkkosivua. Kuukausittainen sivulatausten määrä on yli 3 miljoonaa.

Yliopistossa työskenteleviä palvelee Flamma-intranet.

Opiskelijoille on oma Opiskelu-palvelu osoitteessa studies.helsinki.fi.

Toivomme sivuston käyttäjiltä palautetta palvelun kehittämiseksi. Palautekanavan avulla vastaamme käyttäjien kysymyksiin ja tiedusteluihin. Sivustoa uudistetaan vaiheittain ja kehitetään käyttäjäpalautteen ja -kokemuksen perusteella. Palautelomakkeeseen

Helsingin yliopiston verkkosivujen sisältö on tekijänoikeudellisesti suojattua. Helsingin yliopisto, yliopiston nimet ja muut tunnusmerkit on suojattu tavaramerkkeinä. Oikeudet pidätetään, ellei toisin ole mainittu.

Sivuston tärkeimmät sisällöt

  • koulutustarjonta ja koulutukseen hakeutuminen
  • jatkuva oppiminen
  • tutkimus
  • avoimet työpaikat
  • uutispalvelu
  • yliopiston palvelut sidosryhmille ja yhteistyömahdollisuudet
  • tietoa yliopistosta
  • kirjastopalvelut
  • tiedekuntien ja muiden yksiköiden verkkosivut

Sivuston ylläpito ja palaute

Helsingin yliopiston verkkopalvelun vastaava päätoimittaja on digitaalisen viestinnän päällikkö Oona Pirnes-Soininen. Sivustoa toimittaa ja kehittää yliopiston digitaalinen viestintä.

Opiskelu-verkkopalvelusta vastaa Opiskelijapalvelut.

Helsingin yliopiston tiedekunnat, osastot sekä tutkimus- ja koulutusyksiköt vastaavat itse verkkosivujensa ja -julkaisujensa sisällöstä. Jos yksikön sivulla ei ole muuta määritelty, vastaa yksikön johtaja sivujen sisällöstä.

Tutkimusta ja koulutusta käsitteleviä uutisia ja tiedotteita julkaistaan Uutiset-kanavalla. Siitä vastaa yliopiston mediatoimitus.

Yksittäisiin Helsingin yliopiston verkkosivuihin tai -palveluihin saattaa liittyä käyttöä rajaavia ehtoja, jotka on määritelty kyseisellä sivulla tai kyseisessä palvelussa. Käyttösäännöistä ja etiketistä lisää tietoa täällä.

Helsingin yliopiston Helsinki.fi -osoitteessa on myös yliopiston opiskelijoiden, henkilöstön tai näiden muodostamien yhteisöjen verkkosivuja. Näiden sivujen sisällöstä vastaa sivujen ylläpitäjäksi merkitty ja yliopiston verkkoon käyttöoikeudet omaava henkilö.

Jos yliopiston verkkopalvelun käyttäjä havaitsee Suomen lakia tai hyvää tapaa rikottavan Helsingin yliopiston verkkopalvelussa, pyydetään siitä viipymättä ilmoittamaan yliopiston digitaalisen viestinnän päällikölle.

Yliopisto ei vastaa käyttäjälle mahdollisesti aiheutuneesta haitasta, joka johtuu teknisestä häiriöstä tai yliopiston sivustoon linkitetystä ulkopuolisten materiaalista.

Palautetta voi antaa osoitteeseen digiviestinta@helsinki.fi

Tutustu myös