Taistelu maailman suunnasta

Miltä näyttää tulevaisuuden maailmanjärjestys, entä millä keinoin estetään tulevat vastakkainasettelut? 

Venäjän hyökkäyssodassa talous ja kaupankäynti jäivät nationalismin ja vallanhimon jalkoihin. Samaan aikaan kilpailu vallasta ja etupiireistä luo vastakkainasettelua eri maiden ja ryhmittymien välille. Nykyistä maailmanjärjestystä ja demokratioita haastetaan eri suunnista.     

Johtaako jännitteiden kasvu jonkinlaiseen ideologiseen kamppailuun tai uuteen kylmään sotaan, jossa vastakkain ovat demokratiat ja itsevaltaiset hallinnot? Mitä kamppailun panoksena on, mitkä ovat sen osapuolet ja millainen siitä tulee? Miten globaalin etelän maat asemoituvat Yhdysvaltojen ja Kiinan kilpailussa? Miten taistelu vaikuttaa maailman turvallisuuteen, vai onko kyse lähinnä taloudellisesta tai ideoihin liittyvästä kilpailusta?  

Tulevaisuuden maailmanjärjestyksestä ovat keskustelemassa Risto Marjomaa, Risto E.J. Penttilä, Elina Sinkkonen ja Johanna Vuorelma. Juontajana on Rosa Kettumäki.

Tiedekulman Minne menet, maailma? -ohjelmasarja 24.1.–3.2.2023

Tutustu tapahtuman asiantuntijoihin

Risto Marjomaa on yleisen historian yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Hänen opetus- ja tutkimusaiheensa liittyvät yleensä viimeiseen kahteen vuosisataan, globalisaatioon, Euroopan ulkopuolisiin alueisiin, sekä sotiin ja konflikteihin. Riston viimeisin artikkeli käsittelee Ukrainan sodan ulottuvuuksia Afrikassa ja Lähi-idässä.

"Historiassa kiehtoo erityisesti se, miten olemme päätyneet siihen maailmaan, jossa elämme nyt. Miten menneisyys muovautuu nykyisyydeksemme ja mitä siitä seuraa?"

Risto E. J. Penttilä (@ristoej) on kansainvälisen politiikan asiantuntija sekä geopolitiikkaan keskittyvän Nordic West Office -ajatushautomon ja konsulttitoimiston toimitusjohtaja.

"Työssäni innostavaa on uuden ja vanhan jatkuva kohtaaminen."

Elina Sinkkonen on (@ElinaSinkkonen) Kiinaan ja Itä-Aasiaan keskittynyt kansainvälisen politiikan tutkija Ulkopoliittisessa instituutissa. Hän viimeistelee parhaillaan kiinalaisen autoritarismin syvenemistä käsittelevää tutkimushanketta. 

"Innostavaa työssäni on ymmärryksen lisääminen perusasioista: taloudellisten tekijöiden merkitys autoritaaristen hallintomuotojen pysyvyydessä esimerkiksi Kiinassa tarjoaa paljon tutkittavaa, koska aikaisempi tutkimus on keskittynyt pitkälti demokratioiden ja länsimaiden näkökulmiin."

Johanna Vuorelma (@VuorelmaJohanna) on politiikan tutkija Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa. Hän tutkii tällä hetkellä kansainvälisen politiikan kieltä ja pandemia-ajan auktoriteettia.

"Minua kiehtoo ironian käyttö kansainvälisen politiikan kielessä – ironian avulla poliittinen johtaja voi haastaa liberaalin demokratian ihannetta eri poliittisista lähtökohdista käsin. Tämä kytkeytyy yleisemmin liberaalin demokratian murrosaikaan, jossa kamppaillaan kylmän sodan jälkeisen aikakauden vallitsevista ideoista ja kertomuksista."