Miten demokratia muuttuu?

Mitä käy demokratialle, kun poliittinen toiminta tarkoittaa selfietä ja somevideota?

Tässä tapahtumassa pohditaan demokratian murrosta sosiaalisen median toimintalogiikan, viestintätoimistojen, salaliittoteorioihin uskomisen ja poliitikkojen muuttuneen vaikuttamisen kulmista. Luvassa on viisi Helsingin yliopiston tutkijan esitystä, jotka tarkastelevat poliittista vaikuttamista ja digitaalisten alustojen merkitystä.

Tapahtuman juontaa Alma Onali.

Tutustu tapahtuman asiantuntijoihin

Salla-Maaria Laaksonen (@jahapaula@scholar.social) on viestinnän, teknologian ja organisaatioiden tutkija Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksessa. Hän tutkii teknologisen julkisuuden valta-asetelmia sekä datan, algoritmien ja automaation käyttöä organisaatioissa.

"Tällä hetkellä yritän ymmärtää sitä, minkälaista valtaa ja vastuuta teknologiset alustat käyttävät yhteiskunnassa. Erityisesti minua kiehtovat hienovaraiset ja rakenteelliset tavat, joilla tämä valta näyttäytyy esimerkiksi datan ja käyttöliittymien kautta."

Taina Meriluoto (@MeriTaina) on tutkija ImagiDem-hankkeessa, jossa tutkitaan nuorten visuaalisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja neljässä Euroopan maassa – Suomessa, Portugalissa, Ranskassa ja Saksassa.

"Minua kiinnostaa aivan erityisesti itsen ja poliittisen osallistumisen suhde kuvissa: miten omakuvilla – selfieillä – voidaan vaikuttaa yhteiskunnallisesti."

Essi Pöyry (@EssiPoyry) on tutkija Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksessa sekä markkinoinnin dosentti. Hän tutkii poliittisen vaikuttamisen uusia käytänteitä sosiaalisessa mediassa.

"Selfiet, filtterit, influensserit… tästä aiheesta kaikilla on mielipide. Aiempi tutkimukseni sosiaalisen median hyödyntämisestä markkinoinnissa avaa mielenkiintoisia näkökulmia poliittiseen viestintään ja vaikuttamiseen."

Katja Valaskivi (@KValaskivi) on uskonnon- ja mediatutkimuksen professori Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Hän tutkii ja opettaa sitä, miten mediaympäristö, digitaalisuus ja datafikaatio vaikuttavat uskontoihin, ideologioihin ja maailmankuviin – ja päin vastoin.

"Kiinnostavaa on, miten ihmisyhteisöt päätyvät muodostamaan yhteiset käsitykset siitä, millainen maailma on, kuka on 'meikäläinen' ja mikä on hyvää/pahaa – sekä se, kuinka mediateknologiset ympäristöt ovat osallisia siinä, miten tällaisten käsitysten muodostaminen tapahtuu tai ylimalkaan on mahdollista."

Matti Ylönen (@mattiylonen) työskentelee maailmanpolitiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut yksityisen vallankäytön muotoja ja kiinnostunut sitä kautta myös viestintätoimistojen ja erityisesti vaikuttajaviestinnän vaikutuksesta demokratiaan. 

"Vaikuttajaviestintä kiehtoi minua kansainvälisenä ilmiönä, joka rantautui 2010-luvulla varsin nopeassa tahdissa ja näyttävästi Suomeen. Halusin ymmärtää, mitkä tämän ilmiön osat heijastelivat kansainvälisiä kehityskulkuja, mitkä taas olivat leimallisemmin suomalaisia – ja mistä mahdolliset erot johtuvat?"