Tieteenalat

Tiedekunnassa tutkitaan uskontojen yksilöllistä, kulttuurista ja sosiaalista merkitystä historiasta nykypäivään. Tutkittu, syvällinen tieto auttaa ymmärtämään merkittäviä Euroopan ja koko maailmanlaajuisia muutoksia, kuten monikulttuurisuutta, uskonnollisia ääri-ilmiöitä, uskontojen välisiä suhteita, moniarvoisuutta ja hyvinvoinnin tulevaisuutta.

Tiedekunnassa on viisi tieteenalaa (eksegetiikka, kirkkohistoria, käytännöllinen teologia, systemaattinen teologia sekä uskontotiede), joista jokainen on esitelty omalla sivullaan.