Käytännön ohjeita koronavirustilanteessa teologisessa tiedekunnassa

Helsingin yliopistolla on poikkeustilanne koronavirustilanteen takia.

Sivu päivitetty viimeksi 26.1.2022

Huomaathan, että 16.3.2020 alkaen kaikki koronavirustilanteeseen liittyvä tiedotus löytyy yllä olevista kanavista Helsingin yliopiston ulkoisilta sivuilta. Flamma ja sähköposti eivät ole enää tässä käytössä.

Teologisen tiedekunnan täydentävä ohje

Lähiopetuksen lisääminen

Päivitetty 26.1.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriön suositus etäopetuksesta päättyy 31.1. Tämän johdosta yliopistossa lisätään lähiopetusta helmikuun aikana. Välttämättömän lähiopetuksen lisäksi voidaan tarjota opiskelijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin tueksi lisää lähiopetusta koulutusohjelman harkinnan mukaan.

Pyydämme kurssien opettajia ilmoittamaan osoitteeseen metsatalo-timetable@helsinki.fi mahdollisimman pian, jos haluatte siirtää helmikuussa kurssinne osittain tai kokonaan lähiopetukseen. Koulutusohjelmien johto tekee päätöksen lähiopetuksesta, joten keskustelkaa lähiopetuksen lisäämisestä koulutusohjelmissa. Lähiopetuksen maksimiryhmäkoko on 50 henkeä.

Tavoitteena on, että maaliskuun aikana voidaan siirtyä opetuksen järjestelyihin ilman rajoituksia (4. periodi). Olethan yhteydessä metsatalo-timetable@helsinki.fi -osoitteeseen, jos pidät yli 50 hengen luentosi etänä myös 4. periodissa

Tiedekunta- ja rästitentit järjestetään salitentteinä.

Opetus 3. periodissa

Päivitetty 13.1.2022

Yliopiston kriisijohtoryhmä on linjannut, että 3. periodin opetus järjestetään pääsääntöisesti etänä. Välttämätön lähiopetus voidaan järjestää max. 25 hengen opetusryhmissä tiedekunnan tilannekeskuksen luvalla.

Toimintaohjeet:

 • Lähtökohtaisesti kaikki 3. periodin opetus on etäopetusta.
 • Vain välttämätön lähiopetus (max. 25 henkeä) järjestetään. Ilmoita välttämättömästä lähiopetustarpeesta osoitteeseen metsatalo-timetable@helsinki.fi. Tiedekunnan tilannekeskus päättää, mikä on välttämätöntä lähiopetusta.
 • Tiedekuntatentit järjestetään suunnitellusti lähitentteinä niin, että lähitenteissä riittävästä väljyydestä huolehditaan tenttitiloissa ja osallistujamäärää rajataan tarvittaessa (max. 50 samassa tilassa).
 • Tilavaraukset näkyvät vielä Sisussa ja kurssisivuilla. Metsätalon opiskelijapalvelut ilmoittavat erikseen vahtimestareille tilannekeskuksen luvan saaneen lähiopetuksena toteutuvan opetuksen.
 • Jos pandemiatilanne muuttuu paremmaksi, voidaan lähiopetusta lisätä harkinnan mukaan helmikuun alusta lähtien. Jos näin käy, tiedotetaan erikseen, miten lähiopetuslupaa haetaan.

Tiedota kurssiesi opiskelijoita toteutusmuodosta!

Jos päivität tietoa kurssisivuille, muutoksiin on hyvä lisätä myös päiväys.

Huomioi nämä:

 • Kasvomaskia käytetään kaikissa tiloissa, joissa ei olla yksin. Opetus- ja opiskelutilanteissa käytetään maskia.
 • Kaikki yhteydenotot ja kysymykset lähiopetuksesta osoitteeseen metsatalo-timetable@helsinki.fi. Ole yhteydessä myös, jos tarvitset tilan luentojen suoratoistamiseen (striimaus).

Opetus keväällä 2022

Päivitetty 23.12.2021

Suurin osa kevään 2022 opetuksesta toteutetaan lähiopetuksena. Opetus on välttämätöntä toimintaa, ja lähiopetusta suositaan opiskelijoiden hyvinvoinnin takia. Tiedekunta varautuu kuitenkin siihen, että suuret opetusryhmät (yli 50 henkeä) saatetaan joutua siirtämään etäopetukseksi.

Sähköpostia ei tarvitse seurata loman aikana. Tarkista etäopetuksen tilanne ennen kuin periodi alkaa. Seuraa tiedotusta loppiaisen jälkeen.

 • Jos haluat siirtää opetustasi etäopetukseksi, keskustele koulutusohjelman johtajan kanssa.
 • Yksittäisten kurssien siirtäminen etäopetukseen vaikeuttaa opiskelijoiden osallistumista peräkkäisille lähi- ja etäopetusluennoille.
 • Luentoja ei siirretä väljempiin tiloihin.
 • Läsnäolo lähiopetuksessa ei toistaiseksi ole pakollista, mutta kurssin suorittaminen voi käytännössä vaatia läsnäoloa (esim. jotta opiskelija pystyy tekemään vaadittavat tehtävät). Etäopetuksessa opetukseen osallistumista voidaan vaatia opetussuunnitelman mukaan. (Rehtorin päätös 15.3.2021)
 • Hybridi- tai etäosallistumisvaihtoehtoa ei tarvitse järjestää lähiopetuksena opetettaville kursseille.
 • Voit päivittää jo valmiiksi tietoa mahdollisista vaihtoehtoisista suoritustavoista kurssisivuille sellaisia opiskelijoita varten, jotka eivät voi osallistua lähiopetukseen.
 • Opiskelijoita on ohjeistettu tarkistamaan toteutusten tilanne kurssisivuilta ennen opetuksen alkua.
 • Tiedekunta- ja rästitentit järjestetään salitentteinä.
 • Kasvomaskia käytetään kaikissa tiloissa, joissa ei olla yksin. Opetus- ja opiskelutilanteissa käytetään maskia.
 • Yliopisto on avannut joitain opetustiloja opiskelijoiden käyttöön, jotta etä- ja lähikursseille osallistuminen olisi helpompaa. Lisätietoja Opiskelijan ohjeissa.
 • Linkki yliopiston 20.12.2021 koronainfotilaisuuden tallenteeseen tämän uutisen lopussa.

Muu­tok­sia lä­hio­pe­tuk­seen

Päivitetty 21.9.2021

Syksyn opetukseen liittyviä ohjeita on päivitetty yliopiston koronasivuille.

Ensimmäisen periodin opetus ja tentit toteutetaan suunnitellusti 13.9.–31.10.2021. Kun rajoituksia poistetaan kansallisesti, lähiopetusta lisätään mahdollisuuksien mukaan toisella periodilla (1.11.–31.12.2021).

Jos haluat siirtyä kokonaan tai osittain lähiopetukseen toisessa periodissa, lähetä varauspyyntö metsatalo-timetable@helsinki.fi -osoitteeseen 26.9. mennessä.

Huomaathan kuitenkin nämä asiat:

 • Suunnitellut opetusajat pidetään voimassa ja suurten opiskelijamäärien luennot järjestetään suunnitellusti etäopetuksena.
 • Opetusaikoja ei muuteta. Tilojen saatavuus voi vaikuttaa siihen, miten opetusta on mahdollista siirtää lähiopetukseen.
 • Jos siirrät opetusta lähiopetukseen, huomioithan mahdollisuuksien mukaan opiskelijoiden lukujärjestykset. 
 • Jos opetus muutetaan etäopetuksesta lähiopetukseksi, tulee opiskelijoille tarjota vaihtoehtoinen suoritustapa 2. periodin kursseilla.
 • Muutokset voidaan suunnitella sillä oletuksella, että salien paikkamäärät ovat normaalitilanteen mukaiset. Seuraa tällä sivulla tiedotusta maskisuosituksesta. Jos kansalliset rajoitukset pysyvät voimassa lokakuun jälkeen, opetus toteutetaan aiemmin suunnitellun mukaan.
 • Etäopetuksen muuttaminen lähiopetukseksi voi vaikuttaa opiskelijoiden jo tekemiin suunnitelmiin (esim. asumisjärjestelyt) merkittävästi.

Kevään opetus suunnitellaan normaalitilanteen mukaisesti ja julkaistaan marraskuussa.

Lä­hio­pe­tus­lin­jauk­set voi­mas­sa myös syk­syl­lä

Päivitetty 24.8.2021

 • Keväällä tehdyistä etäopetuslinjauksista pidetään kiinni eikä keväällä tehtyihin tilavarauksiin ei olla tehty muutoksia. Suurin osa opetuksesta on etäopetusta. Tarvittaessa ota yhteyttä metsatalo-timetable@helsinki.fi.
 • Tilat luentojen suoratoistamiseen: ota yhteyttä osoitteeseen metsatalo-timetable@helsinki.fi.
 • Jos haluat avata lähiopetuksesi seurattavaksi myös verkossa, tarkista tilan soveltuvuus. Ks. hybridi- ja etäopetukseen soveltuvat tilat tai ota yhteyttä metsatalo-timetable@helsinki.fi.
 • Opiskelija näkee onko kurssilla lähi- tai etäopetusta kurssisivulta ja Sisussa: Jos opetuskerran yhteyteen ei ole merkitty opetustilaa, opetus on etänä. Voit myös tarkentaa kurssisivulle, onko kurssi etä-, lähi- vai hybridiopetusta.
 • Kevään kurssien aikataulut julkaistaan marraskuussa. Alustava opetusohjelma on julkaistu Opiskelijan ohjeissa, mutta sitä ei enää päivitetä.

Ke­vään lä­hio­pe­tus­lin­jauk­sia jat­ke­taan 31.7.2021 asti

Päivitetty 4.5.2021

Ks. kohta Lähiopetus ja -tentit, kevät 2021 tällä sivulla. 

 

Lähiopetus ja -tentit, syksy 2021

Päivitetty 5.3.2021

Tiedekunnan syksyn opetus järjestetään pääsääntöisesti etäopetuksena. Lupaa lähiopetukseen haetaan samaan tapaan kuin kevätlukukaudella. Lähiopetuslupaa haetaan korkeintaan 50 opiskelijan opetusryhmille.

Koska sopivia tiloja ei välttämättä riitä kaikille haetuille opetuskerroille, haetulle lähiopetukselle varataan tiloja seuraavaa prioriteettijärjestystä noudattaen:

 1. Hops: 1–3 tapaamista / ryhmä- tai yksilötapaamiset lähitapaamisina mahdollisia
 2. Opetuksessa tarvittavat välineet (varusteet, ohjelmistot, erityistilat jne.): varataan niille opetuskerroille, jolloin tarvetta on (1–100 % lähiopetusta)
 3. Ensimmäisen vuoden opetus (kandi/maisteri): enintään 2 kurssia syyslukukauden aikana
 4. Tentit / loppukuulustelut
 5. Seminaarit / proseminaarit / tutkijaseminaarit 1–3 tapaamista
 6. Aineopinnot: enintään 1 kurssi kokonaan tai kaksi 50 % lähiopetuksena per valintaryhmä
 7. Muut perustelut: 1–3 tapaamista

Lähiopetuksessa priorisoidaan pienryhmäopetusta. Massaluennot (yli 50 opiskelijaa) järjestetään etäopetuksena. Priorisoinneissa pyritään mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan kaikille opiskelijoille mahdollisuuksia lähiopetukseen ja toivotaan, että tämä huomioidaan myös osastojen ja koulutusohjelmien suunnittelussa.

Lähiopetuksen tarpeen arviointi ja hakemuksen jättäminen

 • Kunkin opintojakson vastuuopettaja arvioi onko opintojakso tai jokin sen osa välttämätöntä järjestää lähiopetuksena. Osastoilla/koulutusohjelmissa keskustellaan tarvittaessa priorisoinneista.
 • Vastuuopettaja ilmoittaa opintojakson lähiopetuksen tarpeesta perusteluineen sähköisellä lomakkeella 21.03.2021 mennessä.
 • Mikäli kaikkea haettua lähiopetusta ei voida esimerkiksi sopivien tilojen puutteen takia toteuttaa, koulutusohjelmien johtajat priorisoivat jätetyt hakemukset.
 • Luentojen suoratoistaminen: jos haluat avata lähiopetuksesi seurattavaksi myös verkossa, kerro siitä hakulomakkeella. Varaamme tällöin opetukselle striimaukseen sopivan tilan. Jos haluat, että opetus on seurattavissa ainoastaan verkon kautta, mutta tarvitset itsellesi opetustilan striimauksen järjestämiseen, ilmoita myös tästä.
 • Opetusohjelma aikataulutetaan tavalliseen tapaan automaattisijoittelussa Optimessa. Jos tehtyihin varauksiin on myöhemmin tarvetta tehdä muutoksia, ota aina yhteyttä osoitteeseen: metsatalo-timetable@helsinki.fi.
 • Huomaathan, että etäopetussuositus koskee kaikkea tiedekunnan opetusta, riippumatta siitä missä opetus järjestetään. Lähiopetusta ei siis saa järjestää myöskään yliopiston tilojen ulkopuolella.
 • Lähiopetuksessa tulee aina noudattaa viranomaisten ja yliopiston antamia ohjeita. Kaikessa opetuksessa tulee säilyttää turvavälit ja käyttää kasvomaskeja. Mikäli pandemiatilanne muuttuu, myös ohjeisiin saattaa tulla muutoksia. Ajantasaiset koronavirustilannetta koskevat yleiset linjaukset löydät yliopiston verkkosivuilta.
 • Mahdollisia jäljitystilanteita varten kurssille ilmoittautuneiden listan tulee olla ajan tasalla.
 • Läsnäolopakko ei ole voimassa missään lähiopetuksessa. Opiskelijaa ei voi siis vaatia osallistumaan lähiopetukseen. Jos opetus järjestetään lähiopetuksena, opettajalla ei ole velvollisuutta järjestää rinnakkaista etäopetusta. Näissä tapauksissa opiskelija itseopiskelee opettajan ohjeiden mukaan, jos itseopiskelu on mahdollista järjestää. Opiskelijan tulee tehdä ilmoitus opettajalle siitä, että hän kuuluu riskiryhmään eikä voi osallistua lähiopetukseen.

Lähiopetus ja -tentit, kevät 2021

Päivitetty 5.3.2021

Kevätlukukauden opetus on 28.3. asti kokonaan etänä, lukuun ottamatta tiedekuntatenttejä sekä joitain erityistilaa vaativia kursseja. Olemme olleet erikseen yhteydessä opettajiin, joilla oli varauksia tänä aikana.

Neljännen periodin lähiopetusvarauksia 28.3. jälkeen ei vielä peruta, mutta tilannetta seurataan. Emme tee uusia varauksia ennen kuin tiedämme paremmin miten tilanne kehittyy.

Huomaathan, että myös vain opettajalle tehtävät tilavaraukset luentojen suoratoistamista varten tehdään metsatalo-timetable@helsinki.fi -osoitteen kautta. Tiedotamme vahtimestareita varauksista. Yliopiston rakennukset on suljettu 28.3. asti.

Tiedekuntatentit järjestetään salitenttinä erityisjärjestelyin. Tenttipalvelut tiedottavat ilmoittautuneille tarkemmin järjestelyistä. Muistathan myös vaihtoehtoiset järjestelyt tiedekuntatenteille. Paikan päälle toivotaan mahdollisimman pieni määrä opiskelijoita.

Examinarium-tentit

Päivitetty 30.11.2020

WebOodista jo löytyvät Examinarium-tentit järjestetään, mutta uusia tenttejä ei saa luoda Exam-järjestelmään. Jos opiskelija pyytää exam-tenttiä, harkitse ensin muita suoritusmuotoja. Jos tentti on välttämätön, opettaja pyytää tilannekeskukselta luvan Exam-tenttiin sähköpostiviestillä osoitteeseen metsatalo-timetable@helsinki.fi

Kriisijohtoryhmän uusimmat päätökset ovat voimassa 30.11.2020 alkaen 10.1.2021 asti, ellei ilmene selkeitä perusteita niiden muuttamiselle aiemmin.

Teologisen tiedekunnan tarkentavat ohjeet kevään 2021 opetuksen järjestämiseen

 

Koronavirustilanteesta johtuen Helsingin yliopiston johto on päättänyt, että etäopetusta suositellaan myös keväällä 2021. Teologisessa tiedekunnassa opetus on keväällä 2021 pääsääntöisesti etäopetusta.

Kaikki kevääksi varatut tilat peruttiin, minkä jälkeen lähiopetuslupaa hakeneille kursseille varattiin opettajan hakemuksen perusteella opetustilat. Ajantasaiset opetustiedot on siirretty WebOodiin.

Ilmoittautuminen kolmannen periodin kursseille alkaa 2.12. Opiskelijoita ohjeistetaan tarkistamaan toteutus kurssisivuilta. On siis tärkeää, että opettajat päivittävät kurssisivuille tiedot etä- ja lähiopetuksesta.

Kaikki opetustiloja koskevat varaukset tehdään keskitetysti. Älä siis lähetä muutospyyntöjä oman ohjelmasi koulutussuunnittelijalle, äläkä tee tilavarauksia itsenäisesti Optime Portalin kautta. Jos tehtyihin varauksiin on myöhemmin tarvetta tehdä muutoksia, ota aina yhteyttä osoitteeseen: metsatalo-timetable@helsinki.fi.

Koska sopivia tiloja ei välttämättä riitä kaikille haetuille opetuskerroille, tiedekunnan tilannekeskus on päättänyt, että haetulle lähiopetukselle varataan tiloja seuraavaa prioriteettijärjestystä noudattaen:

 1. Hops: 1–3 tapaamista / ryhmä- tai yksilötapaamiset lähitapaamisina mahdollisia
 2. Opetuksessa tarvittavat välineet (varusteet, ohjelmistot, erityistilat jne.): varataan niille opetuskerroille, jolloin tarvetta on (1–100 % lähiopetusta)
 3. Ensimmäisen vuoden opetus: enintään 2 kurssia kevätlukukauden aikana
 4. Tentit / loppukuulustelut
 5. Seminaarit / proseminaarit / tutkijaseminaarit: 1–3 tapaamista
 6.  Aineopinnot: enintään 1 kurssi kokonaan tai kaksi 50 % lähiopetuksena
 7. Muut perustelut: 1–3 tapaamista
 • Huomaathan, että etäopetussuositus koskee kaikkea tiedekunnan opetusta, riippumatta siitä missä opetus järjestetään. Lähiopetusta ei siis saa järjestää myöskään yliopiston tilojen ulkopuolella.
 • Huomaa myös, että jo sovittuja opetusaikoja saatetaan joutua muuttamaan tilojen saatavuuden mukaan. Tilavaraukset tehdään kuitenkin aina luennon alkuperäisen keston mukaisesti ja alkuperäistä ryhmäkokoa noudattaen. Esimerkiksi usean tapaamisen yhdistäminen yhdeksi pitkäksi lähiopetuskerraksi ei siis lähtökohtaisesti ole mahdollista.
 • Lähiopetuksessa tulee aina noudattaa viranomaisten ja yliopiston antamia ohjeita. Kaikessa opetuksessa tulee säilyttää turvavälit ja käyttää kasvomaskeja. Mikäli pandemiatilanne muuttuu, myös ohjeisiin saattaa tulla muutoksia. Ajantasaiset koronavirustilannetta koskevat yleiset linjaukset löydät tältä sivulta sekä yliopiston verkkosivuilta: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.
 • Mahdollisia jäljitystilanteita varten kurssille ilmoittautuneiden listan tulee olla ajan tasalla.
 • Läsnäolopakko ei ole voimassa missään lähiopetuksessa. Opiskelijaa ei voi siis vaatia osallistumaan lähiopetukseen. Jos opetus järjestetään lähiopetuksena, opettajalla ei ole velvollisuutta järjestää rinnakkaista etäopetusta. Näissä tapauksissa opiskelija itseopiskelee opettajan ohjeiden mukaan, jos itseopiskelu on mahdollista järjestää. Opiskelijan tulee tehdä ilmoitus opettajalle siitä, että hän kuuluu riskiryhmään eikä voi osallistua lähiopetukseen.

Oh­jei­ta ja vink­ke­jä etä­ope­tuk­seen

 • Muistutus: opettaja päivittää oman kurssinsa toteutustapaan liittyvät muutostiedot kurssisivuille. Jos kurssisivun käyttäminen ei ole tuttua, katso ohje Opetustyön ohjeissa.
 • Etäopetukseen liittyvät tekniset välineet, kuten mikrofonit ja kuulokkeet: jos sellaisille on tarvetta, suositellaan hankkimaan täysin välttämättömät ja kohtuuhintaiset lisätarvikkeet itsenäisesti, sillä tällä hetkellä toimittaminen Metsätaloon on hidasta ja toimitusajat epävarmoja. Korkeamman laatutason nauhoituksia varten voi varata Unitube-tilan. Lisätietoa Opetustyön ohjeet -sivuilta.
 • Pedalehtoreilla on suunnitteilla myös ohjeistusta mahdollisen syksyn hybridiopetuksen suunnittelun tueksi, jotta osa opiskelijoista voisi suorittaa saman kurssin lähiopetuksessa ja osa etänä, mikäli tilanne niin vaatii.  
 • Tenttien korvaavia suoritustapoja miettiessä voi saada apua pedalehtoreilta sekä HYPEn ja Opetustyön ohjeista. Monessa tapauksessa tentin korvaa kirjallinen oppimistehtävä tai ajastettu Moodle-tentti (ks. tarkemmat ohjeet  hyvän etätentin tekemiseksi). Tenttien korvaavista suoritustavoista opettajan on hyvä ilmoittaa kurssisivuilla. Sinne on myös hyvä lisätä opiskelijoille tarkempia ohjeita, kuten esimerkiksi Moodle-tentin opiskelijan ohjeet. Teknisissä ongelmissa kannattaa kääntyä  opetusteknologia@helsinki.fi puoleen.

Työhuoneiden käyttäminen ja kokoukset

Etätyösuositus on voimassa 16.1.2022 asti kaikissa niissä tehtävissä, joissa tehtävät on mahdollista järjestää etätyönä. Kokoukset pidetään etäyhteyksin, jos tapaaminen ei ole välttämätöntä. Lue tarkemmat ohjeet Helsingin yliopiston koronaohjesivustolta.

Opiskelijoille

Tarkentavia ohjeita teologisen tiedekunnan opiskelijoille

Teologisen tiedekunnan tilannekeskuksen yhteystiedot

Tilannekeskuksen johtaja, dekaani Antti Räsänen (tavoittaa virka-ajan ulkopuolella)

Opintoasianpäällikkö Anu Holvikivi (tavoittaa virka-ajan ulkopuolella)

Professori Jutta Jokiranta

Yliopistonlehtori Mikko Ketola

Henkilöstöpäällikkö Hanna Lotti

Professori Petri Luomanen

Hallintopäällikkö Varpu Myllyniemi

TYT:n puheenjohtaja Inka Pänkäläinen

Viestinnän asiantuntija Niina Niskanen

Koordinaattori Sonja Pakarinen

Yliopistonlehtori Heikki Pesonen

Professori Sami Pihlström

Professori Elina Vuola

Opettajat voivat ottaa ongelmatilanteissa yhteyttä myös koulutusohjelmien johtajiin.

Teologinen koronapäiväkirja

Teologisen tiedekunnan tilannekeskuksen jäsenet kirjoittivat vuoroviikoin tekstejä korona-arjestaan keväällä 2020. Tutustu tähän koronapäiväkirjaan täällä.

Koronapäiväkirja käynnistyi jälleen keväällä 2021. Löydät toisen kierroksen tekstit täältä.