Alumneille
Svenska social- och kommunalhögskolanin alumnit muodostavat tärkeän osan korkeakoulun yhteisöä.

Soc&kom vastaa tieteenaloillaan siitä, että ruotsin kieltä taitavia henkilöitä koulutetaan riittävä määrä vaativiin, yhteiskunnallisesti suuntautuneisiin tehtäviin julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Soc&komin alumnit ja heidän muodostamansa yhteisö ovat resurssi, joka hyödyttää sekä korkeakoulua että sen opiskelijoita. Soc&kom pyrkiikin hyvään vuorovaikutukseen alumniensa kanssa. Alumnit voivat tukea opiskelijoita tarjoamalla uraohjausta, mentorointia ja harjoittelu- ja työpaikkoja sekä neuvoa korkeakoulua opetuksen ja tutkimuksen kehittämistarpeissa. Alumnit ovat myös tärkeitä kontakteja toiminnan suunnittelun ja rahoittamisen sekä toiminnasta viestimisen kannalta.

Soc&kom-päivä

Soc&kom järjestää vuosittain marraskuussa avoimen alumnitapahtuman, jota kutsutaan nimellä Soc&kom-päivä. Tapahtumassa korkeakoulun omat tutkijat ja yhteistyökumppanit esitelmöivät ajankohtaisesta yhteiskunnallisesta aiheesta, minkä jälkeen osallistujat voivat keskustella aiheesta ja seurustella keskenään.