Johto ja organisaatio
Svenska social- och kommunalhögskolanin rehtori ja hallitus vastaavat korkeakoulun päätöksenteosta ja johtamisesta.
Rehtoraatti

Rehtori Johan Bärlund
Pohjoismaisen oikeuden professori (työstä vapaalla)

Rehtori johtaa korkeakoulun toimintaa ja vastaa sen tehtävien tuloksellisesta, taloudellisesta ja tehokkaasta hoitamisesta. Rehtorilla on kokonaisvastuu korkeakoulun henkilöstö- ja talousasioista sekä omaisuudesta.

Yhteystiedot
johan.barlund[at]helsinki.fi
puh. 050 448 2735

Vararehtori Stefan Sjöblom
Tutkimuksesta vastaava vararehtori
Kunnallishallinnon professori

Yhteystiedot
stefan.sjoblom[at]helsinki.fi
puh. 050 415 4542

Vararehtori Anna Henning-Lindblom
Opetuksesta vastaava vararehtori
Sosiaalipsykologian yliopistonlehtori

Yhteystiedot
anna.henning[at]helsinki.fi
puh. 050 415 4569

Hallitus

Hallitus on korkeakoulun korkein päätöksentekoelin, ja siihen kuuluvat rehtori, joka on hallituksen puheenjohtaja, yhdeksän opiskelija- ja henkilöstöjäsentä, yksi yliopiston nimittämä jäsen sekä kaksi ulkopuolista jäsentä. Vararehtoreilla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää puhevaltaa.

Hallituksen toimikausi on neljä kalenterivuotta, kuitenkin niin, että opiskelijaedustajat valitaan kerrallaan kahdeksi kalenterivuodeksi.

Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

 • valita rehtori ja vararehtori(t) sekä päättää vararehtorien tehtävistä
 • hyväksyä korkeakoulun johtosääntö
 • kehittää korkeakoulun toimintaa sekä tehdä ehdotuksia ja antaa lausuntoja korkeakoulua koskevissa asioissa
 • hyväksyä korkeakoulun tavoiteohjelma sekä siihen liittyvä budjetti ja henkilöstösuunnitelma
 • päättää opetussuunnitelmasta ja tutkintosäännöstä
 • päättää korkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä ja valintaperusteista
 • päättää asioista siltä osin kuin rehtori on siirtänyt päätösvallan hallitukselle.

 

Jäsenet ja varajäsenet toimikaudelle 2022-2025

Hallituksen puheenjohtaja rehtori Johan Bärlund

 • Toimittaja Jens Berg
  (vj. johtaja Saara Pellander)

 • Yksikköpäällikkö Niklas Wilhelmsson
  (vj. pääsihteeri Vertti Kiukas)

 • Professori Helena Blomberg-Kroll
  (vj. professori Elina Oinas)

 • Professori Jaana Hujanen
  (vj. professori Jan-Erik Lönnqvist)

 • Professori Suvi Keskinen
  (vj. professori Stefan Sjöblom)

 • Professori Marjaana Seppänen (HY)
  (vj. professori Åsa von Schoultz (HY))

 • Yliopistonlehtori Kim Zilliacus
  (vj. yliopistonlehtori Kanerva Kuokkanen)

 • Yliopistonlehtori Beata Segercrantz
  (vj. yliopisto-opettaja Martin Björklund)

 • Koulutussuunnittelija Sofia Heikel-Virkkunen
  (vj. asiantuntija Christa Mäkinen)

 • Opiskelija Tuukka Kainulainen (2022-2023)
  (vj. opiskelija Liinu Inkeroinen)

 • Opiskelija Lina Frostdahl (2022-2023)
  (vj. opiskelija Selja Taipale)

 • Opiskelija Julia Rehn (2022-2023)
  (vj. opiskelija Elin Nyqvist)