Johto ja organisaatio
Svenska social- och kommunalhögskolanin rehtori ja hallitus vastaavat korkeakoulun päätöksenteosta ja johtamisesta.
Rehtoraatti

Rehtori Johan Bärlund
Pohjoismaisen oikeuden professori (työstä vapaalla)

Rehtori johtaa korkeakoulun toimintaa ja vastaa sen tehtävien tuloksellisesta, taloudellisesta ja tehokkaasta hoitamisesta. Rehtorilla on kokonaisvastuu korkeakoulun henkilöstö- ja talousasioista sekä omaisuudesta.

Yhteystiedot
johan.barlund[at]helsinki.fi
puh. 050 448 2735

Rehtorin sihteeri: Stella Mattsson

Vararehtori Stefan Sjöblom
Tutkimuksesta vastaava vararehtori
Kunnallishallinnon professori

Yhteystiedot
stefan.sjoblom[at]helsinki.fi
puh. 050 415 4542

Vararehtori Anna Henning-Lindblom
Opetuksesta vastaava vararehtori
Sosiaalipsykologian yliopistonlehtori

Yhteystiedot
anna.henning[at]helsinki.fi
puh. 050 415 4569

Hallitus

Hallitus on korkeakoulun korkein päätöksentekoelin, ja siihen kuuluvat rehtori, joka on hallituksen puheenjohtaja, yhdeksän opiskelija- ja henkilöstöjäsentä, yksi yliopiston nimittämä jäsen sekä kaksi ulkopuolista jäsentä. Vararehtoreilla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää puhevaltaa.

Hallituksen toimikausi on neljä kalenterivuotta, kuitenkin niin, että opiskelijaedustajat valitaan kerrallaan kahdeksi kalenterivuodeksi.

Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

 • valita rehtori ja vararehtori(t) sekä päättää vararehtorien tehtävistä
 • hyväksyä korkeakoulun johtosääntö
 • kehittää korkeakoulun toimintaa sekä tehdä ehdotuksia ja antaa lausuntoja korkeakoulua koskevissa asioissa
 • hyväksyä korkeakoulun tavoiteohjelma sekä siihen liittyvä budjetti ja henkilöstösuunnitelma
 • päättää opetussuunnitelmasta ja tutkintosäännöstä
 • päättää korkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä ja valintaperusteista
 • päättää asioista siltä osin kuin rehtori on siirtänyt päätösvallan hallitukselle.

 

Jäsenet ja varajäsenet toimikaudelle 2018-2021

 • Sosiaalineuvos Stefan Mutanen
  (vj. toimitusjohtaja Georg Henrik Wrede)

 • Yliopistonlehtori Tuomas Martikainen
  (vj. johtaja Leena Suurpää)

 • Professori Helena Blomberg-Kroll
  (ryhmävj. professorit Elina Oinas & Jan-Erik Lönnqvist)

 • Professori Jaana Hujanen
  (ryhmävj. professorit Elina Oinas & Jan-Erik Lönnqvist)

 • Professori Stefan Sjöblom
  (ryhmävj. professorit Elina Oinas & Jan-Erik Lönnqvist)

 • Professori Marjaana Seppänen (HY)
  (vj. professori Åsa von Schoultz (HY))

 • Yliopistonlehtori Harry Lunabba
  (vj. yliopistonlehtori Sebastian Godenhjelm)

 • Yliopistonlehtori Beata Segercrantz
  (vj. yliopistonlehtori Kenneth Sillander)

 • Koulutussuunnittelija Sofia Heikel-Virkkunen
  (vj. henkilöstöasiantuntija Stella Mattsson)

 • Opiskelija Liinu Inkeroinen (2020-2021)
  (vj. opiskelija Viola Mickos)

 • Opiskelija Alex Piispanen (2020-2021)
  (vj. opiskelija Ira Niemistö)

 • Opiskelija Emma Tikkanen (2020-2021)
  (vj. opiskelija Titus Wahlgren)