Seisminen asemaverkko

Asemaverkon tehtävänä on rekisteröidä maanjäristysten, räjäytysten ja muiden seismisten tapausten synnyttämiä seismisiä aaltoja tapausten tunnistamista, paikannusta ja koonmääritystä varten. Kattava (kansallinen) asemaverkko on perusedellytys seismologiselle tutkimukselle, havaintotoiminnalle sekä viranomaistehtäville, jotka liittyvät seismisen riskin hallintaan ja ydinkokeiden kieltosopimuksen valvontaan. Erityisiä tutkimuskohteita ovat maan kuoren ja ylävaipan rakenteen tutkimukset sekä mannerten sisäosien seismisyys. Verkon havaintoasemat sijaitsevat 31 paikkakunnalla ympäri Suomea, ja havaintotietokantaa ylläpidetään Seismologian instituutissa Helsingissä. Asemaverkko on osa kansainvälistä seismistä verkkoa. Sen rekisteröintidataa ja havaintotuloksia toimitetaan useille kansainvälisille keskuksille (ORFEUS, ISC, EMSC, IRIS, GEOFON).

FINES kuuluu Täydellisen ydinkoekieltosopimuksen valvontajärjestön (CTBTO) ylläpitämään 50 primääriaseman verkkoon. FINES sijaitsee Sysmässä ja se koostuu 16 aliasemasta. Rekisteröintidataa käytetään maanalaisten ydinkokeiden havainnointiin, paikantamiseen sekä tunnistamiseen runsaslukuisten maanjäristysten ja tavanomaisten räjäytystöiden joukosta.

Liikuteltavia asemia käytetään litosfäärin rakenteen selvittämiseen, mantereen sisäosien seismisyyden tutkimuksiin erityisesti postglasiaalisilla siirroksilla ja maanjäristyssarjojen syiden selvittämiseen. Lisäksi niiden avulla tutkitaan mineraaliesiintymien sijaintia ja syntyä maan kuoressa ja litosfäärissä, syvällä kallioperässä suoritettavien hydraulisten stimulaatiokokeiden aiheuttamia indusoituja maanjäristyksiä sekä menetelmiä seismisen riskin arviointiin ja minimointiin alueilla, joilla sijaitsee tärinälle herkkiä laitteita.

Kuusamon seismisyysalueella on toiminut vuodesta 2003 lähtien 3-6 aseman verkko. Hankkeen tavoitteena on kerätä kattavaa havaintoaineistoa paikallisiin tutkimuksiin, jotka tähtäävät järistysten lähdemekanismien sekä maankuoren nopeusmallin, jännityskentän ja aktiivisten siirrosten selvittämiseen.

Pyhäjoen valvontaverkon tehtäviin kuuluvat mannerten sisäosien seismisyyden tutkimus, maan kuoren rakennetutkimus, ydinturvallisuuteen liittyvä seuranta sekä menetelmäkehitys. Verkko täydentää instituutin pysyvää seismistä verkkoa ja siten tarkentaa seismisen analyysin tuloksia erityisesti Perämeren alueella. Pyhäjoen verkolla tutkitaan ja kartoitetaan alueen mahdollisesti aktiivisia siirroksia.

Seisminen laajakaista-asema ABOA on toiminut vuodesta 2007 lähtien Suomen Etelämanner-tutkimusasema Aboalla (73°03'S, 13°25'W) Kuningatar Maudin maalla. Aboa sijaitsee noin 130 kilometrin päässä rannikolta Vestfjellan vuoristossa Basen nimisellä nunatakilla eli jäätiköstä esiin työntyvällä vuoren huipulla. Rekisteröintidataa käytetään kryoseismologisiin ja Etelämantereen seismisyyden tutkimuksiin. Kryoseismologia liittyy tutkimuksiin jääpeitteen prosesseista, joiden tiedetään tai epäillään olevan yhteydessä ilmastonmuutokseen. Rekisteröintidataa käytetään myös maan kuoren ja ylävaipan rakenteen tutkimuksissa.

Aseman nimi Lat (°N) Lon (°E) korkeus meren-pinnasta (m) seismo-metri digitoija rekisteröinti-ohjelmisto

AAL (Ahvenanmaa)

SNSN:n (Uppsalan yliopisto) ylläpitämä asema

           
FINES (Sysmä) 61.44 26.07 150 Geotech S-13/  Guralp CMG-3T Nanometrics Europa T CD-tools
HEF (Hetta) 68.41 23.66 375 STS-2 Nanometrics Centaur SeisComP
JOF (Ilomantsi) 62.92 31.31 180 STS-2 Nanometrics Centaur SeisComP
KAF (Kangasniemi)  62.11 26.31 195 STS-2 Earthdata PS6-24 SeisComP
KEF (Keuruu) 62.17 24.87 215 STS-2 Earthdata PS6-24 SeisComP
KEV (Kevo)  69.76 27.00 85 STS-2 Earthdata PS6-24 SeisComP
KIF (Kilpisjärvi)  69.04 20.80 480 STS-2 Nanometrics Centaur SeisComP

KLF (Kolari)

Sodankylän geofysiikan observatorion (Oulun yliopisto) ylläpitämä asema

           

KMNF (Kaamanen)

Sodankylän geofysiikan observatorion (Oulun yliopisto) ylläpitämä asema

           
KPF (Kankaanpää) 61.83 22.07 80 Trillium 120QA Nanometrics Centaur SeisComP
KU6 (Kuusamo/Riekki)  66.03 29.89 275 STS-2 Nanometrics Centaur SeisComP
MEF (Metsähovi)  60.22 24.40 55 Trillium 120P Earthdata PS6-24 SeisComP

MSF (Maanselkä)

Sodankylän geofysiikan observatorion (Oulun yliopisto) ylläpitämä asema

           
NIF (Lapinlahti) 63.39 27.81 136 Trillium 120QA Nanometrics Centaur SeisComP
NUR (Nurmijärvi) 60.51 24.65 102 GS-13 Earthdata PS6-24 SeisComP

OLKF (Oulanka)

Sodankylän geofysiikan observatorion (Oulun yliopisto) ylläpitämä asema

           
OUF (Oulainen)  64.37 24.73 90 STS-2 Earthdata PS6-24 SeisComP

OUL (Oulu)

Sodankylän geofysiikan observatorion (Oulun yliopisto) ylläpitämä asema

           
PVF (Pernaja) 60.55 25.86 45 Trillium Compact Nanometrics Centaur SeisComP
RAF (Laitila) 61.02 21.76 30 STS-2 Nanometrics Centaur SeisComP

RAJF (Raja-Jooseppi)

Sodankylän geofysiikan observatorion (Oulun yliopisto) ylläpitämä asema

           

RANF (Ranua)

Sodankylän geofysiikan observatorion (Oulun yliopisto) ylläpitämä asema

           
RMF (Kuhmo) 64.22 29.93 218 Trillium 120QA Nanometrics Centaur SeisComP

RNF (Rovaniemi)

Sodankylän geofysiikan observatorion (Oulun yliopisto) ylläpitämä asema

           
RUF (Ruokolahti) 61.42 28.95 125 Trillum 120QA Nanometrics Centaur SeisComP

SGF (Sodankylä)

Sodankylän geofysiikan observatorion (Oulun yliopisto) ylläpitämä asema

           
SUF (Sumiainen)  62.72 26.15 190 STS-2 Nanometrics Centaur SeisComP
TOF (Tornio) 66.08 24.33 30 STS-2 Nanometrics Centaur SeisComP
TVF (Tvärminne) 59.84 23.25 2 Trillium Compact Nanometrics Centaur SeisComP
VAF (Ylistaro) 63.05 22.67 65 Guralp CMG-3T Earthdata PS6-24 SeisComP
VJF (Virolahti)  60.54 27.55 20 Trillium 120P Earthdata PS6-24 SeisComP
VRF (Värriö)  67.75 29.61 350 STS-2 Nanometrics Centaur SeisComP