Seisminen asemaverkko

Asemaverkon tehtävänä on rekisteröidä maanjäristysten, räjäytysten ja muiden seismisten tapausten synnyttämiä seismisiä aaltoja tapausten tunnistamista, paikannusta ja koonmääritystä varten. Kattava (kansallinen) asemaverkko on perusedellytys seismologiselle tutkimukselle, havaintotoiminnalle sekä viranomaistehtäville, jotka liittyvät seismisen riskin hallintaan ja ydinkokeiden kieltosopimuksen valvontaan. Erityisiä tutkimuskohteita ovat maan kuoren ja ylävaipan rakenteen tutkimukset sekä mannerten sisäosien seismisyys. Verkon havaintoasemat sijaitsevat 31 paikkakunnalla ympäri Suomea, ja havaintotietokantaa ylläpidetään Seismologian instituutissa Helsingissä. Asemaverkko on osa kansainvälistä seismistä verkkoa. Sen rekisteröintidataa ja havaintotuloksia toimitetaan useille kansainvälisille keskuksille (ORFEUS, ISC, EMSC, IRIS, GEOFON).

FINES kuuluu Täydellisen ydinkoekieltosopimuksen valvontajärjestön (CTBTO) ylläpitämään 50 primääriaseman verkkoon. FINES sijaitsee Sysmässä ja se koostuu 16 aliasemasta. Rekisteröintidataa käytetään maanalaisten ydinkokeiden havainnointiin, paikantamiseen sekä tunnistamiseen runsaslukuisten maanjäristysten ja tavanomaisten räjäytystöiden joukosta.

Liikuteltavia asemia käytetään litosfäärin rakenteen selvittämiseen, mantereen sisäosien seismisyyden tutkimuksiin erityisesti postglasiaalisilla siirroksilla ja maanjäristyssarjojen syiden selvittämiseen. Lisäksi niiden avulla tutkitaan mineraaliesiintymien sijaintia ja syntyä maan kuoressa ja litosfäärissä, syvällä kallioperässä suoritettavien hydraulisten stimulaatiokokeiden aiheuttamia indusoituja maanjäristyksiä sekä menetelmiä seismisen riskin arviointiin ja minimointiin alueilla, joilla sijaitsee tärinälle herkkiä laitteita.

Kuusamon seismisyysalueella on toiminut vuodesta 2003 lähtien 3-6 aseman verkko. Hankkeen tavoitteena on kerätä kattavaa havaintoaineistoa paikallisiin tutkimuksiin, jotka tähtäävät järistysten lähdemekanismien sekä maankuoren nopeusmallin, jännityskentän ja aktiivisten siirrosten selvittämiseen.

Pyhäjoen valvontaverkon tehtäviin kuuluvat mannerten sisäosien seismisyyden tutkimus, maan kuoren rakennetutkimus, ydinturvallisuuteen liittyvä seuranta sekä menetelmäkehitys. Verkko täydentää instituutin seismistä verkkoa ja siten tarkentaa seismisen analyysin tuloksia erityisesti Perämeren alueella. Pyhäjoen verkolla tutkitaan ja kartoitetaan alueen mahdollisesti aktiivia siirroksia.

Seisminen laajakaista-asema ABOA on toiminut vuodesta 2007 lähtien Suomen Etelämanner-tutkimusasema Aboalla (73°03'S, 13°25'W) Kuningatar Maudin maalla. Aboa sijaitsee noin 130 kilometrin päässä rannikolta Vestfjellan vuoristossa Basen nimisellä nunatakilla eli jäätiköstä esiin työntyvällä vuoren huipulla. Rekisteröintidataa käytetään kryoseismologisiin ja Etelämantereen seismisyyden tutkimuksiin. Kryoseismologia liittyy tutkimuksiin jääpeitteen prosesseista, joiden tiedetään tai epäillään olevan yhteydessä ilmastonmuutokseen. Rekisteröintidataa käytetään myös maan kuoren ja ylävaipan rakenteen tutkimuksissa.

Aseman nimi Lat (°N) Lon (°E) korkeus meren-pinnasta (m) seismometri digitoija rekisteröinti-ohjelmisto

AAL (Ahvenanmaa)

SNSN:n (Uppsalan yliopisto) ylläpitämä asema

           
FINES (Sysmä) 61.44 26.07 150 Geotech S-13/  Guralp CMG-3T Nanometrics Europa T CD-tools
HEF (Hetta) 68.41 23.66 375 STS-2 Earthdata PS6-24 SeisComP
JOF (Ilomantsi) 62.92 31.31 180 STS-2 Earthdata PS6-24 SeisComP
KAF (Kangasniemi)  62.11 26.31 195 STS-2 Earthdata PS6-24 SeisComP
KEF (Keuruu) 62.17 24.87 215 STS-2 Earthdata PS6-24 SeisComP
KEV (Kevo)  69.76 27.00 85 STS-2 Quanterra/ ED PS6-24 SeisComP
KIF (Kilpisjärvi)  69.04 20.80 480 STS-2 Earthdata PS6-24 SeisComP
KJN (Kajaani)  64.09 27.71 265 Geotech S-13 DAS98 DAS98
KU6 (Kuusamo/Riekki)  66.03 29.89 275 STS-2 Earthdata PS6-24 SeisComP
MEF (Metsähovi)  60.22 24.40 55 STS-2 Earthdata PS6-24 SeisComP

MSF (Maaselkä)

Sodankylän geofysiikan observatorion (Oulun yliopisto) ylläpitämä asema

           
NUR (Nurmijärvi) 60.51 24.65 102 Trillium Compact Earthdata PS6-24 SeisComP
OUF (Oulainen)  64.37 24.73 90 STS-2 Earthdata PS6-24 SeisComP

OUL (Oulu)

Sodankylän geofysiikan observatorion (Oulun yliopisto) ylläpitämä asema

           
PVF (Pernaja) 60.55 25.86 45 Geotech S-13 Earthdata PS6-24 SeisComP
RAF (Laitila)  61.02 21.76 30 STS-2 Earthdata PS6-24 SeisComP

RNF (Rovaniemi)

Sodankylän geofysiikan observatorion (Oulun yliopisto) ylläpitämä asema

           

SGF (Sodankylä)

Sodankylän geofysiikan observatorion (Oulun yliopisto) ylläpitämä asema

           
SUF (Sumiainen)  62.72 26.15 190 STS-2 Earthdata PS6-24 SeisComP
TOF (Tornio) 66.08 24.33 30 STS-2 Earthdata PS6-24 SeisComP
VAF (Ylistaro)  63.05 22.67 65 Guralp CMG-3T Earthdata PS6-24 SeisComP
VJF (Virolahti)  60.54 27.55 20 Trillium 120P Earthdata PS6-24 SeisComP
VRF (Värriö)  67.75 29.61 350 STS-2 Earthdata PS6-24 SeisComP