Tutkimus

Instituutin tutkimustoiminnassa painopistealueita ovat olleet seismiset rakennetutkimukset, valvontaseismologiaan liittyvä menetelmäkehitys ja maanjäristystutkimus Fennoskandian alueella.

Seismologisen instituutin rakennetutkimukset ja alueellinen maanjäristystutkimus palvelevat niin geofysikaalista kuin geologistakin perustutkimusta Fennoskandian kilven alueella. Seismologian instituutille kuuluvat seismiseen valvontaan liittyvät viranomaistehtävät pelastuspalvelun ja kansainvälisiin sopimuksiin perustuvan ydinkoevalvonnan osalta.

Raportit seismisistä tapahtumista

Seismologian instituutin tehtäviin kuuluu raportointi seismisistä tapahtumista ja niiden analysointi. Seismologian instituutti julkaisee seismisistä tapahtumista kolmenlaisia raportteja.

Tutkimushankkeet ja opinnäytteet
Julkaisut ja aineistot