Instituutin johtokunta ja johtaja

Seismologian instituutin ylin päättävä elin on johtokunta, jonka tehtävänä johtosäännön mukaan on päättää instituutin toiminnan kannalta merkittävistä taloudellisista ja toiminnallisista asioista sekä pysyvän henkilöstön palkkaamisesta. Instituutin johtaja käsittelee ja ratkaisee instituutin asiat, joita ei ole määrätty johtokunnan ratkaistavaksi.

Johtokuntaan kuuluu vähintään kuusi jäsentä, joista ainakin yhden tulee olla perehtynyt väestön suojeluun, yhden aseidenriisuntaan ja ulkoasiainhallintoon sekä yhden edustaa instituutin henkilökuntaa. Jäsenelle voidaan määrätä henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnan puheenjohtajan ja muut jäsenet määrää yliopiston rehtori neljän vuoden toimikaudeksi. Johtokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Johtokunnan tehtävänä on:

 • tehdä ehdotuksia instituutin toiminnan kehittämiseksi;
 • valmistella ehdotus instituutin toiminta- ja henkilöstösuunnitelmaksi;
 • keskustella instituutin talousarviosta;
 • tehdä esitys instituutin johtajan viran täyttämisestä;
 • tehdä tarvittaessa ehdotus instituutin työjärjestykseksi; sekä
 • käsitellä asiat, jotka instituutin johtaja niiden laajakantoisuuden tai tärkeyden vuoksi on johtokunnalle siirtänyt.

Johtajan tehtävänä on:

 • ohjata ja valvoa instituutin tutkimusta ja koulutusta sekä viranomaistehtäviä;
 • vastata instituutin kehittämisestä ja yliopiston strategisen suunnitelman toteuttamisesta instituutissa;
 • olla vastuussa instituutin taloudesta, tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta;
 • vastata johtokunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä niiden toimeenpanosta;
 • tehdä yhteistyötä geotieteiden ja maantieteen osaston sekä alan kotimaisten ja ulkomaisten instituutioiden kanssa; sekä
 • suorittaa muut instituutin johtosäännössä sekä instituutin ja geotieteiden ja maantieteen osaston työjärjestyksessä määrätyt tehtävät.