Loppuvatko kyliltä palvelut? – avuksi kyläyritykset

Monessa kylässä lähipalveluiden puute on arkipäivää. Samaan aikaan kylissä palvelutarpeet lisääntyvät asukkaiden ikääntymisen ja osin myös monipaikkaisen asumisen myötä. On selvää, että maaseudun kestävään palvelutuotantoon tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja.

Yksi mahdollisuus löytää uudenlaisia palvelutuotannon tapoja ja yhteistyömahdollisuuksia on tukea maaseudun paikallisyhteisöjen osallistumista palvelutuotantoon. Hyvä esimerkki tällaisesta toiminnasta on kyläyhdistykset, jotka toimivat monin tavoin maaseudun asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Moni kyläyhdistys toimii jo nyt palvelutuottajana ja on kiinnostunut kehittämään palvelutoimintaansa, mutta ei välttämättä tiedä, kuinka asiassa voisi edetä.

"Yhteisölähtöinen yhteiskunnallinen yrittäjyys kylissä (YTYÄkylä)" -hankkeen lähtökohtana on ollut ajatus siitä, että vaikka maaseudun palvelutuotanto tarvitsee jatkossakin vapaaehtoisten työpanosta ja -aikaa, tarvitaan sen tueksi myös pysyvämpiä rakenteita.

Yksi hyvä vaihtoehto paikallisen palvelutuotannon toteuttamiseen voisi olla yhteisön perustama ja pyörittämä yhteisölähtöinen yhteiskunnallinen yritys, jonka tuotto käytetään kylän ja sen asukkaiden hyväksi.

Hankkeessa on tuotettu kylien yhteiskunnallisen yritystoiminnan tueksi:

Hankkeen tavoitteena on ollut viedä yhdessä pilottikylien kanssa läpi yhteisölähtöisen yhteiskunnallisen yrityksen käytännönläheinen suunnittelu- ja kehittämisprosessi. Prosessin aikana hankkeessa on tunnistettu useita toiminnan aloittamisen ja kehittämisen kannalta tärkeitä avainkohtia ja pullonkauloja, ja etsitty niihin sopivia ratkaisuehdotuksia yhdessä kylien kanssa.

Kylätoimijoille suunnattuun käytännönläheiseen oppaaseen on kerätty kylän yhteisölähtöisen palvelutuotannon kehittämisen avainkohtia, joihin palvelutuotantoa suunnittelevien kylien kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Lisäksi oppaassa annetaan esimerkiksi vinkkejä palveluiden suunnitteluun ja palveluiden tuottamiseen yhdistyksenä.

Tietoiskuvideoissa esitellään tarkemmin yhteisölähtöistä yhteiskunnallista yrittäjyyttä maaseudun palvelutuotannon näkökulmasta ja esitetään avainkohtia ja huomiota yhteisölähtöisen yhteiskunnallisen yrittäjyyden kehittämisprosessista.

Lisäksi hankkeessa on laadittu yhteiskunnallisen yrittäjyyden tietokortteja, joiden kautta pääsee nopeasti tutustumaan aiheeseen esimerkkien kautta.

YTYÄkylä-hankkeessa tuotetut materiaalit löytyvät Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin verkkosivuilla olevalta alasivulta. Teemasta on tuotettu verkkosivuille myös aiemmin materiaalia ja aihetta voi opiskella myös Helsingin yliopiston kaikille avoimilla MOOC-kursseilla.

Yhteisölähtöinen yhteiskunnallinen yrittäjyys kylissä (YTYÄkylä) - hanke toteutettiin 1.10.2020–30.06.2023. Hankkeen toteuttamisesta vastasi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja rahoittajana toimi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Manner-Suomen maaseutuohjelmasta 2014–2020.

Lisätietoja