Tietokortit: Hyvät käytännöt maan kasvukunnon hoitoon

Miten saada selville pellon kuivatusedellytykset? Millainen kuivatusjärjestelmä kannattaisi valita tiiviille maalle?
Miten minimoida kynnön haittoja? Milloin maan mekaaninen syväkuohkeutus on tarpeen?
Miten voin kunnostaa peltoa suorakylvöön siirtymistä varten? Miten lisätä maan ravinteiden varastointikykyä?
Miten tunnistaa ravinnepuutoksia ennen kuin ne rajoittavat satotasoa?

Hyviä käytäntöjä maan kasvukunnon hoitoon löytyy OSMO-hankkeen tuottamista tietokorteista.

Tietokortit löytyvät Avointen oppimateriaalien kirjastosta kokoelmana OSMO-tietokortit sekä yksittäisinä linkkeinä oheisesta listasta.

Maan ra­ken­ne

Miten maan rakennetta voidaan määrittää aistinvaraisesti?

Miten välttää maan tiivistymistä töitä paremmin ajoittaen, viljelykierron suunnittelulla ja koneketjujen sovittamisella viljelykiertoon?

Esimerkki:
Maan rakenteen hoito – Kuivatuksen parantaminen ja tiivistymisriskien pienentäminen
Osa 2. Tiivistymisriskien pienentämissuunnitelma 2019. Ajosenpää, Rajala ja Laine

  • Parempien renkaiden valinta  - tulossa

Miten määrittää murujen vedenkestävyyttä?

Kui­va­tus

Millaisia vaihtoehtoja löytyy pintavesien ohjailuun ja pellon pinnan muotoiluun?

Miten arvioida ojaston toimivuutta ja kuivatuksen tilaa peltolohkolla?

Miten saada selville pellon kuivatusedellytykset?

Miten pellon reunaojat kannattaa perata?

Millainen kuivatusjärjestelmä kannattaisi valita tiiviille maalle?

Esimerkki:
Maan rakenteen hoito – Kuivatuksen parantaminen ja tiivistymisriskien pienentäminen
Osa 1. Kuivatussuunnitelma ongelmalohkolle 2019. Ajosenpää, Rajala. Laine

Muok­kaus

Miten valita eri olosuhteisiin ja eri maalajeille sopivin muokkausjärjestelmä?

Miten minimoida kynnön haittoja?

Milloin maan mekaaninen syväkuohkeutus on tarpeen?
Milloin syväkuohkeutus kannattaa tehdä?

Sopiiko suorakylvö lohkoilleni?
Miten voin kunnostaa peltoa suorakylvöön siirtymistä varten?

Suuntaviivoja ja ohjeita muokkauksen keventämiseen

Esimerkki nurmen lopetuksesta kultivaattorilla

Esimerkki runsaskasvustoisen viherlannoitusnurmen lopettamisesta kasvustoa murskaamatta lautasäkeellä.

 

Maan muokkausta monitoimikultivaattorilla

Joustopiikkiäkeestä kevytkultivaattori
 

Ke­mial­li­sen vil­ja­vuu­den tut­ki­mi­nen

Miten viljavuusnäytteet kannattaa ottaa?

Miten tunnistaa ravinnepuutoksia ennen kuin ne rajoittavat satotasoa?

Ra­vin­teet ja ka­tio­nin­vaih­to­ka­pa­si­teet­ti

Miten paljon erilaisten maiden ravinteiden varastointikyky eroaa toisistaan?

Miten säädellä kasveille käytettävissä olevaa magnesiumin määrää?

Kipsi on vanhin väkilannoite ja maanparannusaine. Milloin sen käyttö on hyödyllistä viljelyn kannalta?

Miten turvata kasvien riittävä rikin saanti?