Kaius Tuori on alaprojekti 1:n, Law and the Uses of the Past, johtaja. Hän on eurooppalaisen aatehistorian apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. Hän on oikeushistorian tutkija, joka on mukana  tutkimusprojekteissa muun muassa perinteiden, kulttuurin, identiteetin, muistin ja menneisyyden käytön ymmärtämiseksi. Hän ohjaa myös tutkimusprojektia Law, Governance and Space: Questioning the Foundations of the Republican Tradition.

Kaius Tuori Tuhat -järjestelmässä.

Kaius Tuori kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana kaikissa median muodoissa suomeksi, englanniksi ja rajoitetusti ruotsiksi seuraavista aiheista: yleinen historia, historiapolitiikka, identiteetti, oikeus ja sen historia, antiikki ja sen jälkivaikutus.

Pamela Slotte on alaprojekti 2:n, Discovering the Limits of Reason - Europe and the Crisis of Universalism, johtaja. Hän on vähemmistötutkimuksen apulaisprofessori (tenure track) Åbo Akademissa, Suomen Akatemian akatemiatuktija PI HERA:n rahoittamassa tutkimusprojektissa Protestant Legacies in Nordic Law (2016-2019).  Pamela on teologian ja lain tutkija, ja hän on työskennellyt teologisen etiikan ja uskontofilosofian, ideoiden historian, poliittisen teologian, ihmisoikeuksien sekä laajemmin lain ja uskonnon parissa. 

Pamela Slotte Tuhat -järjestelmässä.

Pamela Slotte kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana sähköpostitse ruotsiksi, englanniksi, suomeksi ja saksaksi seuraavista aiheista: uskonnon- ja omantunnonvapaus, ihmisoikeuksien historia ja teoria.

Reetta Toivanen on alaprojekti 3:n Migration and the narratives of Europe as an "Area of freedom, security and justice, johtaja. Hän on kestävän kehityksen (indigenous sustainabilities) professori Helsingin yliopiston kestävän kehityksen tieteen instituutissa (HELSUS). Hän on Suomen Akatemian strategisen tutkimusneuvoston rahoittaman ALL-YOUTH -tutkimuksen konsortionjohtaja. Hän on sosiaali- ja kulttuuriantropologian dosentti Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä non-resident -tutkija European Centre for Minority Issues (ECMI) :ssa. Hän on antropologian ja lain tutkija, joka on mukana tutkimuksissa, joissa käsitellään valtaa ja epätasa-arvoa, kulttuuria ja identiteettiä sekä arktisia tutkimuksia.

Reetta Toivanen Tuhat -järjestelmässä.

Reetta Toivanen kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana kaikissa median muodoissa suomeksi, englanniksi, ruotsiksi ja saksaksi seuraavista aiheista: kestävä kehitys, nuorten näkökulma, pakolaiset, vähemmistöt, ihmisoikeuksista ei-juristin näkökulma, maahanmuutto, pakkoruotsi, alueelliset vähemmistöt, saamelaiset.

Jacob Giltaij (MA, FT) on alaprojektin 1, Law and the Uses of the Past, ryhmänjohtaja. Hän on jatkotutkija Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan euroopantutkimuksen keskuksessa. Hänellä on tausta Rooman oikeudessa, oikeushistoriassa ja kansainvälisessä oikeudessa, mutta hän on kiinnostunut lain, oikeustieteen ja historian ja yhteiskunnan kehityksen suhteiden laajemmista vaikutuksista. 

Jacob Giltaij Tuhat -järjestelmässä.

Jacob Giltaij kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana kaikissa median muodoissa englanniksi seuraavista aiheista: ihmisoikeuskysymykset historiallisesta perspektiivistä, pakolaistutkimus, pakolaistutkijat, identiteettipolitiikan juuret.

Timo Miettinen on ryhmäjohtaja alaprojektissa 2, Discovering the Limits of Reason - Europe and the Crisis of Universalism. Hän on yliopistotutkija Helsingin yliopistossa ja johtaja tutkimushankkeelle Between Law and Politics: Rethinking the Intellemental Foundations of European Economic Constitution (UHEL). Hän on filosofian ja eurooppatutkimuksen tutkija ja työskennellyt historian, politiikan, universalismin ja liberalismin aiheiden parissa.

Timo Miettinen Tuhat -järjestelmässä.

Timo Miettinen kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana kaikissa median muodoissa suomeksi ja englanniksi seuraavista aiheista: EU, Eurooppa, Eurooppa-politiikka, EU-maiden kansallinen politiikka, eurooppalaiset ideat ja kertomukset, Euroopan historia, EU:n talouspolitiikka, eurooppalaiset ideologiat.

Dr Magdalena Kmak is the team leader of subproject 3, Migration and the narratives of Europe as an "Area of freedom, security and justice". She is an associate professor (tenure-track) in Minority Studies at the Faculty of Social Sciences, Business, and Economics at the Åbo Akademi University. Magdalena received her PhD from the Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences and previously she worked as a researcher and university lecturer in international law at the Faculty of Law, University of Helsinki. Magdalena’s current research focuses on undocumented migrants as the new European minority and on the epistemological role of exile for law. Her research interests encompass new minorities, exile studies and history of migration, public international law, human rights and international and European refugee and migration law.

Tri Magdalena Kmak on alahankkeen 3, Migration and the narratives of Europe as an "Area of freedom, security and justice", ryhmänjohtaja. Hän on apulaisprofessori (toimikausi) Åbo Akademin yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja taloustieteiden tiedekunnan vähemmistötutkimuksissa. Magdalena väitteli tohtoriksi oikeustieteiden instituutista, Puolan tiedeakatemiasta. Aikaisemmin hän työskenteli tutkijana ja yliopisto-opettajana kansainvälisessä oikeudessa Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Hänen nykyinen tutkimuksensa keskittyy asiakirjattomiin maahanmuuttajiin uutena eurooppalaisena vähemmistönä ja pakolaisten epistemologiseen rooliin lakien parissa. Hänen tutkimuksensa piiriin kuuluvat uudet vähemmistöt, pakolaisuus ja muuttoliikehistoria, kansainvälinen julkinen oikeus, ihmisoikeudet sekä kansainvälinen ja eurooppalainen pakolais- ja muuttolaki.

Magdalena Kmak Tuhat -järjestelmässä.

Paolo Amorosa on jatkotutkija alaprojektissa 1, Law and the Uses of the Past. Hänellä on tausta kansainvälisessä oikeudessa, laissa ja uskonnossa, sekä oikeusteoriassa. Hänen tutkimuksensa koskee ensisijaisesti kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien historiaa 1900-luvulla.

Paolo Amorosa Tuhat -järjestelmässä.

Paolo Amorosa kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana kaikissa median muodoissa englanniksi seuraavista aiheista: kansainvälinen oikeus ja politiikka, ihmisoikeudet, kansainväliset instituutiot sekä nykyajan että historian perspektiivistä, erityisesti USA:n ja Italian kontekstissa.

Dr Saila Heinikoski is a post-doctoral researcher in subproject 1, Law and the Uses of the Past. She has a background in political science, international relations and linguistics. Her research deals with European integration, in particular, the history and politics of free movement and European integration theory.

Saila Heinikoski in Tuhat.

Saila Heinikoski kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita kaikissa medioissa ja toimii haastateltavana suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi seuraavista aiheista: EU, Eurooppa, Eurooppa-politiikka, EU-maiden kansallinen politiikka, EU:n rajahallinta, EU:n muuttoliikepolitiikka, EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, EU:n laajentumispolitiikka.

Ville Erkkilä on jatkotutkija alaprojektissa 1, Law and the Uses of the Past. Hänellä on oikeustieteen ja aatehistorian tausta. Hänen tutkimuksensa keskittyy historiografian historiaan, käsitteiden historiaan, affektiiviseen historiaan ja erityisesti Itä-Saksan juridiseen historiografiaan.

Ville Erkkilä Tuhat -järjestelmässä.

Ville Erkkilä kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana kaikissa median muodoissa suomeksi ja englanniksi seuraavista aiheista: historian käyttö ideologioissa/ideologisesti, EU-vastaisuus.

Dr Pedro Magalhães is a post-doctoral researcher in subproject 2, Discovering the Limits of Reason - Europe and the Crisis of Universalism. He has a background in political science and political theory. His research focuses on early twentieth-century political thought, with a special emphasis on the crises of the interwar period.

Pedro Magalhães on jatkotutkija alaprojektissa 2, Discovering the Limits of Reason - Europe and the Crisis of Universalism. Hänellä on tausta valtiotieteissä ja poliittisessa teoriassa. Hänen tutkimuksensa keskittyy 2000-luvun alun poliittiseen ajatteluun painottuen erityisesti sodanvälisen ajan kriiseihin.

Pedro Magalhães Tuhat -järjestelmässä.

Pedro Magalhães kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana puhelimitse tai sähköpostilla englanniksi seuraavista aiheista: poliittinen filosofia, erityisesti saksalainen moderni poliittinen ajattelu, tämän päivän Etelä-Euroopan ja Saksan poliittinen tilanne.

Elisa Pascucci on jatkotutkija alahankkeessa 3, Migration and the narratives of Europe as an "Area of freedom, security and justice". Hän on ihmismaantieteilijä, jonka tutkimus keskittyy pakolaisten ja maahanmuuttajien poliittisiin toimiin, turvapaikan ja humanitaarisen avun tiloihin ja infrastruktuuriin sekä kvalitatiivisiin tutkimusmenetelmiin.

Elisa Pascucci Tuhat -järjestelmässä.

Elisa Pascucci kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana puhelimitse tai sähköpostilla englanniksi seuraavista aiheista: maahanmuutto, muuttoliike, turvapaikka, humanitaarinen apu.

Daria Krivonos on jatkotutkija alaprojektissa 3, Migration and the narratives of Europe as an "Area of freedom, security and justice". Hän on sosiologi, joka on erikoistunut muuttoliikkeeseen, työvoimaan, rodullistamiseen ja kriittiseen rotu- ja valkoisuustutkimukseen. Hänen väitöskirjassaan on tutkittu nuorten venäjänkielisten eurooppalaistumispyrkimyksiä Helsinkiin suuntautuvan muuton kautta kiinnittäen erityistä huomiota heidän modernisaatiopyrkimyksiinsä länteen suuntautuvien muuttoprojektiensa kautta ja heidän pyrkimykseensä vaatia osallisuutta valkoisuuden suhteen. EuroStorie-ohjelmassa hän jatkaa työtään Euroopan itäisillä marginaaleilla, työvoimaa, valkoisuuden rodullistamista ja postkoloniaalisen idän ja lännen rotudynamiikkaa.

Daria Krivonos Tuhat -järjestelmässä.

Jukka Könönen on jatkotutkija alahankkeessa 3, Migration and the narratives of Europe as an "Area of freedom, security and justice". Häntä kiinnostavia aiheita ovat maahanmuuttolaki, laittomat muuttoliikkeet, työmarkkinat ja Euroopan rajajärjestelmä. Hän on äskettäin keskittynyt maahanmuuton pidätys- ja karkotusjärjestelmään Suomessa. Hänen tutkimuksensa keskittyy ulkomaalaisten karkottamisen kriminalisointikäytäntöihin osana omaa tutkimusprojektiaan “Foreigners’ Crime and Punishment” Suomen Akatemia).

Jukka Könönen Tuhat -järjestelmässä.

Ville Suuronen on tohtoriopiskelija alaprojektissa 1, Law and the Uses of the Past. Hänen tutkimuskohteisiinsa kuuluvat ideoiden historia, poliittinen teoria ja filosofia. Väitöksessään hän keskittyy erityisesti Hannah Arendtin ja Carl Schmittin ajatuksiin.

Ville Suuronen Tuhat -järjestelmässä.

Tuukka Brunila on tohtoriopiskelija alaprojektissa 2, Discovering the Limits of Reason – Europe and the Crisis of Universalism. Hän on erikoistunut mannermaiseen filosofiaan ja filosofian historiaan. Hänen tärkein milenkiinnon aiheensa on politiikan ja järjen välinen suhde.

Tuukka Brunila Tuhat -järjestelmässä.

Tuukka Brunila kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana kaikissa median muodoissa suomeksi ja englanniksi seuraavista aiheista: populismi, liberalismi, poliittinen teoria.

Laura Sumari on tphtoriopiskelija alahankkeessa 3, Migration and the narratives of Europe as an "Area of freedom, security and justice". Hänen mielenkiinnon kohteisiinsa kuuluvat liikkuvuus, turvallisuus ja postkolonialistinen teoria, ja väitöskirjassaan hän tutkii pakolaiskertomuksia Euroopasta inhimillisen turvallisuuden näkökulmasta.

Laura Sumari Tuhat -järjestelmässä.

Laura Sumari kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana puhelimitse tai sähköpostilla suomeksi ja englanniksi seuraavista aiheista: maahanmuutto, pakolaisuus ja ihmisten/inhimillinen turvallisuus ja turvattomuus sekä niiden kokeminen eli turvallisuuden tunne.

Mervi Leppäkorpi on tohtoriopiskelija alahankkeessa 3, Migration and the narratives of Europe as an "Area of freedom, security and justice", sekä Itä-Suomen yliopistossa. Hänellä on taustaa sosiologiassa ja antropologiassa ja hän on työskennellyt siirtolaisten epäsäännöllisyyden parissa vuodesta 2009. Toohtorintutkimuksessaan hän keskittyy laittomassa tilanteessa olevien siirtolaisten ja kansalaisyhteiskunnan kohtaamisiin Helsingissä, Tukholmassa ja Hampurissa.

Mervi Leppäkorpi kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana puhelimitse tai sähköpostilla suomeksi, englanniksi, espanjaksi, saksaksi ja rajoitetusti ruotsiksi seuraavista aiheista: aiheet, jotka mahtuvat kategoriaan "migrant irregularity", paitsi säilöönotot.

Mehrnoosh Farzamfar on tutkija alaprojektissa 3, Migration and the narratives of Europe as an “Area of freedom, security and justice”. Hän on tohtorikoulutettava perustuslakioikeudesta Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Tohtorintutkimuksessaan ”Migration law and Security” Mehrnoosh tutkii havaittua jännitettä maahanmuuttajien ihmisoikeuksien suojelemisen välillä valtioiden kansallisen turvallisuuden turvaamisessa.

Mehrnoosh Farzamfar Tuhat -järjestelmässä.

Mehrnoosh Farzamfar kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana sähköpostilla englanniksi seuraavista aiheista: muuttoliike/maahanmuutto ja sen suhde vastaanottavan maan turvallisuuteen, turvallisuus.

Heta Björklund toimii projektikoordinaattorina eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikössä (Centre of Excellence in Law, Identity and the European Narratives) Helsingin yliopistossa. 

Heta Björklundin yhteystiedot.

Tuomas Heikkilä työskentelee tutkimusassistenttina eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikössä. Hän työskentelee pääasiassa alaprojektissa 2,  Discovering the Limits of Reason - Europe and the Crisis of Universalism. Tuomas tutkii viestinnän pro gradu-tutkimuksessaan poliittisia ja moraalisia tunteita Twitterissä terrori-iskujen aikana.

Tuomas Heikkilän yhteystiedot.

Noora Hakkarainen työskentelee tutkimusassistenttina eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikössä. Hän työskentelee pääasiassa alaprojektissa 3, Migration and the narratives of Europe as an "Area of freedom, security and justice". Hänellä on tausta sosiaali- ja kulttuuriantropologiassa, ja kirjoittaa pro graduaan tiedonvapauden ja siirtolaisuuden suhteesta.

Noora Hakkaraisen yhteystiedot.

Mai Tuori on "Puppy of Excellence" eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikössä. Hänen tehtävänään EuroStoriella on tutkia miten tehdä ihmiset onnelliseksi. Hän keskittyy tasaisesti kaikkiin alahankkeisiin. Mailla on tausta henkilöresursseissa, luissa, syömisessä, kengissä ja päiväunissa.