Alaprojekti 3: Migration and the narratives of Europe as an "Area of freedom, security and justice"

Huippuyksikön alaprojekti Migration and the narrative of Europe as an “Area of freedom, security and justice” tutkii eurooppalaisia narratiiveja sekä historiallisten että nykyisten maanpaon kokemusten kautta.

Johtaja Reetta Toivanen

Tiiminvetäjä Miika Tervonen

Alaprojekti tutkii maanpaon vaikutusta eurooppalaiseen oikeudellisiin, sosiaalisiin, uskonnollisiin ja kulttuurisiin narratiiveihin. Alaprojekti hylkää näkemyksen maanpaosta yksipuolisena ja staattisena yhdensuuntaisena tiedonsiirtona, ja katsoo sitä dynaamisena prosessina. Alaprojektin tutkimuksessa seurataan maanpaon roolia ja pakolaisuuden kokemuksen merkitystä eurooppalaisen oikeudellisen ja teologisen ajattelun kehityksessä, ja erityisesti eurooppalaisen, oikeusvaltioon ja ihmisoikeuksiin perustuvan identiteetin kehityksessä.

Alaprojekti tutkii seuraavankaltaisia kysymyksiä:

1. Mitä roolia pakkosiirron ja pakkomuuton kokemukset (maanpako, pakolaisuus, valtiottomuus, internointi) näyttelevät siinä kehityksessä, jossa ajatus Euroopasta syntyi? Entä tieteellisen tiedon ja kulttuuristen ja poliittisten käsitteiden synnyssä?

2. Mikä on se ajatus Euroopasta ja eurooppalaisesta demokratiasta, ihmisoikeuksista ja oikeusvaltiosta, joka voidaan nähdä historiallisten ja nykyisten maanpakolaisten, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kokemuksissa?

3. Miten pakkosiirron ja pakkomuuton aikana syntynyt ajatus Euroopasta suhteutuu siihen viralliseen Eurooppa-narratiiviin, joka voidaan nähdä Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin linjapapereissa?