Yhteistyökumppanit

Olemme ylpeitä yhteistyöstä seuraavien instituutioiden, projektien, sekä tutkijoiden kanssa.
Instituutiot

Hel­sin­gin yliopisto

Helsingin yliopiston kotisivu.

Val­tio­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kotisivu.

Eu­roop­pa-tut­ki­muk­sen kes­kus

Eurooppa-tutkimuksen keskuksen kotisivu

Åbo Aka­de­mi

Åbo Akademin kotisivu.

Tutkimushankkeet

Vähemmistötutkimus Åbo Akademissa

Lue lisää Åbo Akademin vähemmistötutkimuksen profiilista.

Between the Ti­mes - Em­batt­led Tem­po­ra­li­ties and Po­li­tical Ima­gi­na­tion in In­ter-war Eu­ro­pe  

Between the Times – Embattled Temporalities and Political Imagination in Inter-war Europe, Tallinnan yliopisto.

Kokemuksen historian huippuyksikkö  (HEX)

Kokemuksen historian huippuyksikkö Tampereen yliopistossa. 

Me­mo­ry Laws in Eu­ro­pean and Com­pa­ra­ti­ve Pers­pec­ti­ves (MELA)

MELAn kotisivu. Löydät MELAn myös Facebookista.

Akateemiset yhteistyökumppanit

Tan­ja Börzel

Tanja Börzel, Otto-Suhr-Institute for Political Science, Freie Universität Berlin. 

Mas­si­mo Fic­he­ra

Massimo Fichera, Helsingin yliopisto.

Sa­rah Green

Sarah Green, Helsingin yliopisto. 

Susan­na Lindroos-Ho­vin­hei­mo

Susanna Lindroos-Hovinheimo, Helsingin yliopisto.

Tove Mal­loy

Tove Malloy, Institute of International Management and Economic Education, Europa-Universität Flensburg.

Sa­muel Moyn

Samuel Moyn, Yale Law School & Yale University. 

Wil­liam Nel­son

William Nelson, New York University School of Law.

Jay­ne Sve­nungs­son

Jayne Svenungsson, Lund University.

Sil­ke Trom­mer

Silke Trommer, University of Manchester.

Ste­fan Vo­ge­nau­er

Stefan Vogenauer, Max Planck Institute for European Legal History.

Affilioituneet tutkijat ja taiteilijat

Jus­si Back­man

Akatemiatutkija, Jyväskylän yliopisto.

Na­di­ne Has­sou­neh

Nadine Hassouneh, Amman, Jordania.

Riku Miet­tu­nen

Riku Miettunen on suunnitellut EuroStorien logon.

Akateeminen neuvottelukunta

EuroStorien akateemisen neuvottelukuntaan kuuluuvat Tanja Börzel (Freie Universität Berlin), Jayne Svenungsson (Lund University), Massimo Fichera (Helsingin yliopisto), Silke Trommer (University of Manchester), Tove Malloy (Europa-Universität Flensburg), Sarah Green (Helsingin yliopisto) ja Susanna Lindroos-Hovinheimo (Helsingin yliopisto).

Tieteellinen neuvottelukunta

EuroStorien tieteellisen neuvottelukunnan jäseninä ovat Jane Cowan (University of Sussex), Nicolas de Warren (KU Leuven, Pennsylvania State University) ja Bo Stråth (Helsingin yliopisto).