Alaprojekti 2: Discovering the Limits of Reason - Europe and the Crisis of Universalism

Huippuyksikön alaprojekti Discovering the Limits of Reason - Europe and the Crisis of Universalism keskittyy eurooppalaisen ihmiskuvan ja kulttuurikäsityksen teemoihin.

Johtaja Pamela Slotte

Tiiminvetäjä Marco Piasentier

Alaprojekti selvittää erityisesti eurooppalaisen rationaalisuuden murrosta 1900-luvun filosofiassa ja aatehistoriassa. Tämän murroksen ytimessä oli universalismina tunnetun ajatussuunnan kriisiytyminen erityisesti ensimmäisen maailmansodan jälkeen: Eurooppa ei enää edustanut yleispätevää järkeä tai historian korkeinta päämäärää, vaan se alettiin nähdä kulttuurina muiden joukossa.

Tämän kehityksen seuraukset olivat kahtalaisia. Yhtäältä optimistiset historiakäsitykset korvaantuivat pessimistisillä, usein jopa apokalyptisilla visioilla, jotka ennakoivat Euroopan väistämätöntä tuhoa. Toisaalta monet ajattelijat pyrkivät muotoilemaan järjen tai rationaalisuuden käsitteen tavalla, joka pystyisi tunnustamaan ihmisen rajallisuuden, historiallisuuden sekä sidoksen yhteisöön. Tällä ihmiskuvan murroksella oli merkittäviä vaikutuksia muun muassa politiikan teoriaan.

Alaprojekti on luonteeltaan monitieteinen ja tutkii rationaalisuuden murrosta muun muassa filosofisissa, oikeustieteellisissä, teologisissa ja antropologisissa diskursseissa. Sen käsittelemät teemat ovat yhä edelleen ajankohtaisia pohdittaessa eurooppalaisen integraation luonnetta ja päämäärää sekä länsimaisen liberalismin kohtaloa.