Alaprojekti 1: Law and the Uses of the Past

Huippuyksikön alaprojektissa Law and the Uses of the Past tutkitaan sitä, miten ajatus yhteisestä eurooppalaisesta oikeusperinnöstä Euroopan yhtenäistymisen välineenä on syntynyt.

Johtaja Kaius Tuori

Tiiminvetäjä Ville Erkkilä

Useat tutkijat, kuten Reinhard Zimmermann, ovat esittäneet ajatuksen, että laki ja oikeus jaetun eurooppalaisen kulttuurin tuotteena ulottuu antiikin Kreikkaan ja Roomaan saakka. Kysymme myös, miten tämä narratiivi voidaan suhteuttaa pitkään kansallismielisten ideaalien jatkumoon, jossa etniseen ja kulttuuriseen taustaan perustuva laki ja oikeus nähdään kansallisvaltiolle eksklusiivisena? Ajatus yhteisestä eurooppalaisesta oikeusperinnöstä esiintyy ensimmäisen kerran Iso-Britanniaan ja Yhdysvaltoihin paenneiden juutalaisten tutkijoiden kirjoituksissa, ja uudelleen kylmän sodan aikana liberaalissa, anti-kommunistisessa narratiivissa. Narratiivi ihmisoikeuksista sai voimaa yhtä lailla kansainvälisestä vastareaktiosta toisen maailmansodan kauheuksiin, mutta näki myös juontuvansa valistuksen ajasta ja jopa kauempaa historiasta. Tähän liittyvät myös Hannah Arendtin ”oikeus oikeuksiin” sekä ihmisoikeudet, kansainvälinen oikeus ja ”rikokset ihmisyyttä vastaan” Hersch Lauterpachtin kirjoituksissa.