TIETOA TUTKIMUKSESTA

Vauhtivauva-hankkeessa selvitetään, voiko taaperoiän harrastustoiminnalla tukea kielen kehitystä, ja miten lukihäiriöriski vaikuttaa kielen kehitykseen.

Kielellisten ja lukutaitojen perusta luodaan jo vauvaiässä. Lukihäiriö on periytyvä häiriö, jonka vuoksi lukeminen on virhealtista ja hidastunutta. Lukihäiriöön liittyy kielellisen kehityksen poikkeamia vauvaiästä lähtien. Hyvä kielellisten ja lukutaitojen kehitys on tärkeää yksilön hyvinvoinnille ja koulussa ja työssä pärjäämiselle. 

Vauhtivauva-tutkimuksessa selvitämme, voidaanko varhaisella kuntoutuksella tukea kielellistä kehitystä lukihäiriöriskissä olevilla lapsilla ja lapsilla, joilla ei ole lukihäiriöriskiä. Haluamme selvittää, miten lukihäiriöalttius näkyy vauvan ja pikkulapsen aivotoiminnassa ja kielen kehityksessä ja voidaanko siihen liittyviä ongelmia ennaltaehkäistä. Tutkimuksen tavoite on tuoda uutta tietoa lasten kielellisestä kehityksestä, lukihäiriöriskistä ja mahdollisuuksista lieventää lukemisen ja kielen kehityksen vaikeuksia.

Seuraavilta sivuilta löydät tietoa siitä, mitä tutkimukseen kuuluu sekä tutkimukseen soveltumisesta.