Tutkimusryhmä

Vauhtivauva-hankkeen tutkimusryhmä ja yhteistyökumppanit.
Paula Virtala

Olen psykologian tohtori, kognitiivisen neurotieteen dosentti ja yliopistotutkija Psykologian ja logopedian osastolla. Vastaan Vauhtivauva-hankkeen toteutuksesta yhdessä Teija Kujalan kanssa. Väitöskirjassani olen selvittänyt aivosähkökäyrän avulla kuulokykyjen kehitystä vauvaiästä aikuisuuteen ja musiikin harrastamisen vaikutusta tähän kehitykseen. Väitöksen jälkeen toimin varajohtajana pitkittäistutkimushanke Lukivauvassa, jossa tutkin mm. vauvojen ja pienten lasten varhaisia kielellisiä ja kuulovalmiuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä sekä puheen hermostollista käsittelyä lukihäiriössä. Ohjaan väitöskirjoja ja maisterintutkielmia psykologian oppiaineessa.

Paula Virtala Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Teija Kujala

Olen psykologian professori ja johdan tätä hanketta, joka kuuluu laajempaan kielen ja kielellisten häiriöiden aivoperustaa koskevaan hankkeeseeni. Tutkin kielen havaintoa ja sen häiriöitä, kuten lukivaikeutta. Olen kiinnostunut myös kielen kehityksestä sekä aivojen muotoutuvuudesta oppimisen ja kuntoutuksen myötä. Keskeinen päämääräni on löytää tehokkaita keinoja lievittää kielellisiä vaikeuksia. 

Teija Kujala Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

YHTEISTYÖKUMPPANIT
Juha Kere

Toimin molekyyligenetiikan professorina Karolinska Institutetissa, Tukholmassa sekä ryhmänjohtajana Folkhälsanin tutkimuslaboratoriossa Helsingissä. Ryhmämme on löytänyt useimmat tunnetuista lukihäiriön alttiusgeeneistä, alkaen ensimmäisestä, DYX1C1-geenistä. Haluamme ymmärtää perimän merkityksen lukihäiriön synnyssä.

Juha Kere Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Eira Leinonen

Toimin tämän hankkeen tutkimussairaanhoitajana professori Keren ryhmässä ja vastaan geenitutkimuksissa tarvittavien näytteiden keruusta Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa. Minulla on pitkä kokemus työstä Lastenklinikalla. Vastaan mielelläni kaikkiin geenitutkimuksia koskeviin kysymyksiin!