Mukaan tutkimukseen

Hei nykyinen tai tuleva vauvaperheen vanhempi!

Etsimme tutkimukseen perheitä, joissa on noin marraskuun 2023 ja huhtikuun 2024 välisenä aikana syntynyt lapsi. Kun ilmoitat kiinnostuksesi tutkimusta kohtaan, lapsesi tulisi olla enintään 7 kuukauden ikäinen. Etsimme sekä perheitä, joissa vähintään toisella lapsen biologisista vanhemmista on lukivaikeus että perheitä, joissa ei ole lukivaikeutta.

Tutkimukseen kuuluva noin puolivuotinen viikoittainen ryhmäkuntoutus alkaa lapsenne ollessa noin 8–12 kuukauden iässä. Se toteutetaan pääkaupunkiseudulla hyvien kulkuyhteyksien päässä perheille mahdollisimman hyvin soveltuvina ajankohtina. Ennen kuntoutuksen alkua osallistujat arvotaan satunnaisesti kahteen kuntoutusryhmään: musiikkiryhmään ja sirkusryhmään.

 

Musiikkiryhmässä esimerkiksi lauletaan, soitetaan ja liikutaan musiikin tahtiin yhdessä oman vanhemman kanssa. Sirkusryhmässä esimerkiksi tehdään temppuja ja liikutaan monin tavoin sekä tutustutaan sirkuksen välineistöön yhdessä oman vanhemman kanssa. 

Kuntoutuksen vaikutuksia selvitetään kolmella tutkimuskerralla, jotka toteutetaan kuntoutuksen alussa, lopussa ja noin vuoden kuluttua kuntoutuksen päättymisestä. Kuntoutuksen alussa lapsi osallistuu aivosähkökäyrä- eli EEG-tutkimukseen ja lapselta ja vanhemmilta kerätään DNA-näytteet. Myöhemmillä tutkimuskerroilla lapsi osallistuu EEG-tutkimuksen lisäksi kielen kehitystä mittaaviin testeihin. Jokaisen tutkimuskerran yhteydessä vanhemmat saavat täytettäväksi kyselylomakkeita.

Vauhtivauva-tutkimukseen osallistumalla tuette kielellisen kehityksen ongelmia ja kuntoutusta koskevaa tutkimusta. Tutkimukseen osallistumalla lapsenne pääsee maksutta mukaan ryhmäkuntoutukseen ja voitte halutessanne saada suullisesti tietoa lapsenne kielellisestä kehityksestä. Tutkimuskerroille osallistumisesta lapsi saa lisäksi pienen palkinnon.

Lisää tietoa tutkimuksesta pääset lukemaan Tietoa tutkimuksesta -sivulta.

Mikäli perheenne on kiinnostunut tutkimukseen osallistumisesta, olethan meihin yhteydessä sähköpostitse vauhtivauva@helsinki.fi. Tämän lomakkeen kautta voit suoraan arvioida soveltuvuuttanne tutkimukseen ja jättää meille yhteystietosi.