Virtuaalinen opetusympäristö innostaa opettajia uusiin pedagogisiin oivalluksiin

Opettajana virtuaaliluokassa -osahankkeessa kehitetään opettajan pedagogista osaamista ja digiluokan mallia. Virtuaaliopetus synnyttää opettajissa digipedagogisia oivalluksia ja positiivisia oppimiskokemuksia.

Virtuaaliopetus kehittyy

Opettajana virtuaaliluokassa -osahankkeen tavoitteena on kehittää virtuaalisen luokkaopetuksen käytäntöjä ja pedagogiikkaa. Virtuaalisen opetuksen avulla monipuoliset oppisisällöt ovat opiskeltavissa opiskelijan ja opettajan fyysisestä sijainnista riippumatta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi harvinaisten kielten opiskelun lukioissa ympäri Suomen. Osahankkeen johtajana toimii dosentti Liisa Ilomäki.

Digiluokassa ollaan sähköisesti vuorovaikutuksessa

Osahankkeen tutkimuspohjaista kehitystyötä tehdään TutorHousen organisoimilla lukiokursseilla. Virtuaaliopetus tapahtuu videoneuvotteluympäristössä, jossa opiskelijat ja opettaja ovat samanaikaisesti läsnä ja vuorovaikutuksessa keskenään. Kurssi noudattaa lukion opetussuunnitelmaa ja lukiolainen saa virtuaalikurssista suoritusmerkinnän. Osahankkeessa tehtävän kehitystyön ansiosta digiluokan käytännöt kehittyvät ja ovat sovellettavissa monissa yhteyksissä. Esimerkiksi virtuaalista oppimisympäristöä pyritään esittelemään syksyllä 2018 Helsingin yliopiston aineenopettajaopiskelijoille. Lisäksi digiluokan käytäntöjen kehittäminen rikastuttaa kielenopetuksen didaktisia lähestymistapoja yleisemminkin.

Digiluokan toimintamalli kiinnostaa

Dosentti Liisa Ilomäki ja dosentti Minna Lakkala olivat esittelemässä osahankkeessa tehtävää kehitystyötä Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa (ITK) -konferenssissa huhtikuussa 2018. Kuuntelijat pääsivät seuraamaan espanjan opettaja Salli Nurmisen pitämää virtuaalista oppituntia ja osallistumaan virtuaalisen luokkaopetuksen kehitystyöstä käytävään keskusteluun Digiluokan palvelujohtajan Jukka Oksan johdolla. Keskustelussa tuli hyvin esille pienten lukioiden tarpeet kehittää kurssitarjontaa, ja siihen Digiluokka onkin hyvä mahdollisuus. Myös virtuaalipedagogiikasta keskusteltiin, sillä opettaminen verkossa ja luokassa edellyttävät uudenlaisia käytäntöjä sekä opettajilta että opiskelijoilta.

Opettajan näkökulma digiluokan hyödyntämisestä

Digiluokan kautta opetusta antava ranskan ja englannin kielen lehtori Sari Hopeakoski kertoo blogitekstissään kehittyneensä ammatillisesti verkko-opetusta suunnitellessaan ja toteuttaessaan.

- Ammatillinen kehittyminen Digiluokan kautta on ollut minulle vuoden kohokohtia. Olen saanut lisäpontta digitaitoihini ja miettinyt pedagogisesti sopivia ratkaisuja eri opetustilanteisiin.

Digiluokkaopetuksen myötä Sari on päässyt pohtimaan myös digitaalisten opetusmenetelmien ja oppimistyökalujen monipuolista ja joustavaa hyödyntämistä. Hänelle on jo kertynyt lukuisia käyttökelpoisia työtapoja.

- … blogit, slide show’t, quizletit, kahootit, learnings appit, sanapilvet, padletit, äänestystyökalut, sekä pelilliset ViLLE- tehtävät, joista opiskelijat innostuivat kovasti. Verbiopin tukena käytin itse äänittämiäni screencast-o-matic –videoita, Sari luettelee.

Lisätietoja osahankkeesta ja kokemuksia digiluokan käytännöistä

Tutustu tarkemmin Sarin havaintoihin verkko-opetuksesta hänen kirjoittamassa ”Digiloikkia digiluokassa” -blogitekstissään Opettajana virtuaaliluokassa -osahankkeen omilla verkkosivuilla.