Vieraana virtuaaliluokassa

Virtuaaliopetuksessa hyödynnetään monipuolisia opetusmenetelmiä ja työskentelytapoja. Virtuaaliluokan oppien pohjalta on mahdollista ponnistaa kohti ylioppilaskirjoituksia.

Toukokuun lopussa oppilaat ja opettajat alkavat väsyä. Kuka enää jaksaa panostaa mihinkään? Tähän epäkiitolliseen aikaan päätin tutustua Opettajana virtuaaliluokassa -hankkeen oppitunteihin Digiluokassa. Pääsin seuraamaan Sari Hopeakosken lukion ranskan oppitunteja toukokuisena iltana. Yllätyin todella positiivisesti: täällä ei ollut merkkiäkään kevätväsymyksestä! Sekä opettaja että oppilaat olivat innokkaina toimessaan. Tunnilla vallitsi mukava tunnelma. Ranskan kieli innosti selvästi oppilaita vielä iltamyöhäänkin opiskelemaan politiikan vaikeaa sanastoa.

Virtuaaliluokassa hyödynnetään monipuolisia menetelmiä

Virtuaalinen oppitunti tuo aivan eri puolilla Suomea asuvat opiskelijat samaan opetusryhmään tietokoneen äärelle. Kotoa käsin opiskelijat näkevät ja kuulevat toisensa ruudun ääressä. Oppitunti yllätti vierailijan monipuolisuudellaan. Kyseessä oli opettajan mukaan ihan perustekstitunti, mutta siinä keskusteltiin pareittain, luettiin tekstejä, kuunneltiin niitä ja tarkastettiin tehtäviä, jotka näkyivät myös tietokoneen näytöllä samanaikaisesti.

Välillä katsottiin itsenäisesti video, jonka ajaksi opettaja käynnisti ajastimen. Kun aika loppui, palattiin taas yhteiseen istuntoon. Videon katselu yksin liittyy siihen, ettei opettajalla ole oikeutta näyttää Youtube-videoita ryhmälle, koska sitä pidetään julkisena esittämisenä, mutta linkin kautta opiskelija voi sitä itsenäisesti katsoa. Tämä toi kuitenkin samalla oppituntiin mukavaa rytmitystä. Oli pieni hetki aikaa työskennellä ihan itsenäisesti.

Sen jälkeen koottiin valkotaululle videosta poimittuja sanastohavaintoja. Todellakin: virtuaalioppitunnillakin voidaan käyttää valkotaulua! Opettaja pystyy myös jakamaan osallistujat pienryhmiin työskentelyn aikana. Hänellä on lisäksi mahdollisuus kommentoida pikaviesteillä vaikkapa oppilaiden parityöskentelyn aikana mm. kielioppiasioita.

Harvinaisten oppiaineiden opiskelu mahdollistuu virtuaaliluokan avulla

Virtuaalisella oppitunnilla on pakko keskittyä koko ajan. Isossa ryhmässä koulussa oppilas voi helposti unohtua näpräämään kännykkäänsä, mutta kun olet ruudulla näkyvissä, se tuntuisi todella epäkohteliaalta. On hienoa, että nykyteknologia mahdollistaa oppilaille sen, että he voivat virtuaaliluokassa opiskella esimerkiksi harvinaisempia kieliä, joiden opiskeluun ei omassa koulussa ole riittävästi oppilaita opetusryhmän muodostamiseen. Virtuaaliopetus tasa-arvoistaa opiskelijoita kotipaikkakunnasta riippumatta.

Virtuaaliopetuksen oppien avulla kohti ylioppilaskirjoituksia

Oppilaat, joiden tuntia seurasin, kertoivat, että he osallistuvat ensi syksynä ranskan kielen ylioppilaskirjoituksiin. He ovat opiskelleet koko oppimäärän virtuaalisilla oppitunneilla. He ovat pioneereja, mutta tämänkaltainen digiluokassa opiskelu on varmasti tulevaisuudessa yhä tavallisempaa.

Lisätietoja

Tutustu Virtuaaliluokka-hankkeen nettisivuihin!