Laaja-alaisen osaamisen tiekarttaa piirtämässä

Uutta luova opettajankoulutus – Sulautuvat oppimisympäristöt -hankkeen Laaja-alaisen osaamisen tiekartta -seminaari toi onnistuneesti yhteen opettajankoulutuksen tulevaisuudesta kiinnostuneet ja aiheen visionäärit. Torstaina 4.10.2019 Siltavuorenpenkereen Minerva-tori täyttyi tulevaisuuden oppimisesta kiinnostuneista osallistujista: esiintyjistä, panelisteista, yhteistyökumppaneista sekä yleisöstä.

Opettajankoulutuksen ajankohtaisia teemoja

Hankkeen esittelystä vastasivat Kirsti Lonka sekä Heidi Lammassaari. He avasivat tilaisuuden kertomalla opettajankoulutukseen liittyvistä haasteista sekä esittämällä ratkaisuehdotuksia näihin haasteisiin. Uusien opetussuunnitelmien jalkauttaminen opettajankoulutuksen tasolle on yksi hankkeen kärkitavoitteista. Opetussuunnitelmien korostamiin sisältöihin, kuten ilmiöpohjaiseen oppimiseen ja laaja-alaiseen osaamiseen, opettajankoulutus ei tällä hetkellä tarjoa tarpeeksi ratkaisuja. Opettajien liiallisen kuormittumisen estämiseksi Luovaope-hanke tarjoaa kompassia: oivaltavan oppimisen mallin mukaista hybridiä oppimisympäristöä, jossa yhdistyvät sekä tutkimus että teknologiakin. Tavoitteena on päivittää nykyisten ja tulevien opettajien tietämystä ja ymmärrystä tutkimukseen pohjautuvista parhaista käytännöistä.

Minerva-torin uusi Cynap-järjestelmä kokeilussa

Torin uutta Cynap-järjestelmää ja sen käyttöä esitteli Milla Kruskopf. Järjestelmä mahdollistaa oman älylaitteen peilaamisen isommalle näytölle. Minerva-torilla pystyy heijastamaan neljä laitetta kerrallaan valkokankaalle, torin oheistiloissa kaksi. Osallistujille uuden Cynap-järjestelmän käytön harjoitteleminen innosti. Peilausta käyttäessä täytyy kuitenkin oppia olemaan varovainen, etteivät esimerkiksi vain itselle tarkoitetut henkilökohtaiset ilmoitukset näy peilauksen aikana. Tämän riskin estämisessä auttaa Älä häiritse -tila, joka on mahdollista aktivoida älylaitteen asetuksista.

Puheentunnistus vuorovaikutuksen vahvistamisen työkaluna

Tauon jälkeen seminaari jatkui Olli Sarven (Nut Ideas Oy) osiolla, jossa hän esitteli Kirsti Longan luotsaamassa Tekes-hankkeessa kehiteltyä puheentunnistuksen työkalua projektiryhmän demoamana. Puheentunnistuksen vahvuutena on ihmisten keskinäisen vuorovaikutuksen nouseminen keskiöön tietokoneiden tuijottamisen sijaan. Esimerkiksi palaverikäytäntöjen kehittämisessä puheentunnistuksella voi tulevaisuudessa olla isokin rooli.

Paneelikeskustelu koulutuksen tulevaisuudesta

Seminaarin yksi kohokohdista oli interaktiivinen paneelikeskustelu. Paneelin kokoonpano oli vaikuttava: Juhani Suhonen (Lenovo), Topi Litmanen (Claned), Markku Pelkonen (Otava), Tuija Kasa (HY) sekä Maria Hukkanen (Jätkäsaaren koulu). Kukin panelisti sai harvinaislaatuisen mahdollisuuden pitchata itsensä sisään ja samalla spekuloida koulutuksen tulevaisuutta jopa 100 vuoden päähän.

Juhani Suhonen kurkisti esityksessään ensin 100 vuotta taaksepäin spekuloiden tämän jälkeen etenkin teknologian kehityksen futuristisia tulevaisuuskuvia. Topi Litmanen kertoi havainnollistavasti koneälystä ja sen mahdollisuuksista arvioida persoonallisuutta ja tunteiden tarttumista sekä näiden pedagogisista implikaatioista. Ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden toteuttamista helpottavaa työkalua esitteli Markku Pelkonen ja demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämisestä opettajankoulutuksessa kertoi Tuija Kasa. Maria Hukkanen keskittyi esityksessään luoviin oppimisympäristöihin ja oppilaiden osallistamiseen, jotka molemmat ovat keskeisiä painopistealueita Jätkäsaaren koulun toiminnassa.

Varsinaisessa paneelikeskustelussa panelistit kertoivat Heidi Lammassaaren luotsaamana näkemyksiään mm. siitä, millaisena he näkevät koulun, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt 50 vuoden kuluttua. Yleisön osallistumista keskusteluun tuki Flinga, jonka kautta oli mahdollista esittää panelisteille kysymyksiä ja kommentteja.

Lisätietoa hankkeesta täällä!