Integroivan tiedeoppimisen avulla vahvempaa osaamista oppimisprojektien toteuttamiseen

Informaali oppiminen ja opettajankoulutus -osahankkeessa tuetaan opettajien kykyä suunnitella ja toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia kouluissa. Osahankkeessa on kehitetty koulutuskokonaisuuksia, joiden avulla jo yli 300 opettajan ja opettajaksi opiskelevan osaamista on vahvistettu.

Uusin perusopetuksen opetussuunnitelma (2014) korostaa oppilaiden laaja-alaisen osaamisen ja ilmiöpohjaisen opetuksen merkitystä. Tällaisen opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen vaatii opettajalta erityistä pedagogista ja didaktista osaamista. Professori Hannu Salmen johtamassa Informaali oppiminen ja opettajankoulutus –osahankkeessa tarjotaan opettajaopiskelijoille ja opettajille tukea ja työkaluja tiedonalalähtöisen, ilmiöpohjaisen opetuksen toteuttamiseen.

Oppiainerajat ylittävien kurssien avulla laaja-alaista osaamista

Osahankkeessa on kehitetty opintojaksoja ja kursseja, jotka tukevat opettajien kykyä suunnitella, toteuttaa ja arvioida ilmiöpohjaisia oppimisprojekteja koulun arjessa. Koulutuksen sisällöt on suunniteltu yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden (mm. Sitra, tutkijat, yritykset, HY, Heureka) kanssa. Koulutusten sovellutuksia on testattu 30 opettajan ja yli 500 oppilaan kanssa kouluissa ja Heurekan työpajoissa. Kehitystyön ansiosta huhtikuussa 2018 yli 170 työssä toimivaa opettajaa ja alan asiantuntijaa pääsi perehtymään ilmiöpohjaisen opetukseen Heurekassa. Lisäksi 150 Helsingin yliopiston opettajaksi opiskelevaa on osallistunut koko lukuvuoden kestäneeseen monialaiseen, integroivan tiedeoppimisen uuteen kurssiin.

DNA-testi herättelee ajattelemaan ilmiölähtöisesti

Opettajankoulutukseen kehitetty tiedonalalähtöinen kurssi yhdistelee luontevasti historian, yhteiskuntatiedon, biologian, maantieteen, terveystiedon ja digitaalisuuden teemoja informaaleissa oppimisympäristössä. Kurssin teema keskittyi DNA-testiin, jonka avulla opiskelijat pääsivät laaja-alaisesti pohtimaan mistä suomalaiset ovat peräisin. Opettajaopiskelijoille tarjottiin mahdollisuus teettää omasta syljestä DNA-testi. Kyseessä oli ns. etäserkkutesti, jonka avulla tutkittiin sukulaisuutta. Sen sijaan esimerkiksi sairausriskiä testin tuloksista ei pystynyt päättelemään.

Workshop-päivä Heurekassa

Kurssin lopuksi opettajaopiskelijat kokoontuivat workshop-päivään Heurekaan 13.4.2018. Heurekassa opiskelijoita opastettiin DNA-testin tulosten tulkinnasta ja heille tarjottiin mahdollisuus tutkia omia henkilökohtaisia tuloksiaan yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Opiskelijat olivat vahvasti kiinnostuneita aihepiiristä ja he esittivät aktiivisesti kysymyksiä muun muassa DNA-testiin liittyvistä eettisistä näkökulmista.  Tutkija ja FTDNA Suomi –projektin vetäjä Marja Pirttimaa korosti, että DNA-testit ovat suuntaa antavia ja niiden tulkinnassa tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan ymmärtäminen on tärkeää. Lisäksi Pirttimaa korosti, että koska biologinen, juridinen ja sosiaalinen sukupuu eivät välttämättä ole sama asia, on ilmiön laaja-alainen ymmärtäminen erityisen tärkeää.

Tutkimusperustaista kehittämistyötä

Kehittämishankkeessa tehdään myös tieteellistä tutkimusta, jossa on mukana myös professori Jukka Rantala. Kehittämishankkeen tutkiminen tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää paremmin, millainen vaikutus konkreettisen DNA-testin tekemisellä on opettajaopiskelijoiden aihepiiriin liittyvän motivaation ja sisältöosaamisen kehittymiselle. Lisäksi kehittämishankkeen tutkiminen antaa lisää tietoa siitä, miten monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelua ja toteuttamista on hyödyllistä opettaa tuleville ja jo työssä toimiville opettajille.