Uusi täydennyskoulutus tukee opettajia rauhankasvatuksessa

Yhteinen tulevaisuus - kestävää kehitystä ja rauhaa rakentamassa eri oppiaineissa -kurssi tarjoaa opettajille työvälineitä rauhankasvatukseen eri oppiaineiden opetuksessa.

Kansainvälisesti rauhankasvatuksen tutkimus ja kehittäminen on viime vuosina tehnyt paluun kasvatuksen ytimeen. Hiljattain käynnistynyt Yhteinen tulevaisuus – kestävää kehitystä ja rauhaa rakentamassa eri oppiaineissa – kurssi tukee koulussa toteutettavaa rauhankasvatusta moninäkökulmaisesti. Kaiken keskiössä on kunnioitus elämää ja koko planeettaa kohtaan.

– Rauhankasvatus oli pitkään suomalaisessa koulussa taka-alalla; se oli peittynyt useiden muiden kasvatuksen alueiden muun muassa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen sekä globaalikansalaisuuskasvatuksen alle. Osa kasvattajista piti jopa rauhankasvatuksen käsitettä vanhanaikaisena ja menneeseen aikakauteen liittyvänä, kertoo UNESCO –professori Arto Kallioniemi.

Niinpä Kallioniemi näkee, että uusi kurssi Yhteinen tulevaisuus – kestävää kehitystä ja rauhaa rakentamassa eri oppiaineissa onkin tervetullut ajankohtaisten täydennyskoulutusten joukkoon.

– Rauhankasvatuksella nähdään nykyään olevan tärkeä rooli globalisoituvassa, yhdentyvässä maailmassa, jossa erilaiset konfliktit ja polarisoituminen sekä vihapuheen kasvu ovat arkipäivää, toteaa Kallioniemi.

Kurssi tarjoaa tuoreita tulokulmia muun muassa kestävyysajatteluun alkuperäiskansojen näkökulmasta ja kriittiseen rauhankasvatukseen.

Kaiken perusta on kunnioitus jokaisen elämää kohtaan

– Kriittisessä rauhankasvatuksessa tunnustetaan se, että jokainen yhteisö elää omassa todellisuudessaan, ja siksi rauhankasvatuksen kysymykset voivat olla erilaisia globaalisti ja paikallisesti. Koulussakin voidaan näin etsiä yhdessä yhteisönä juuri niitä vastauksia, joilla voidaan edistää oman kouluyhteisön jäsenten hyvinvointia ja toisaalta kasvattaa yhteisön resilienssiä, sanoo kurssia suunnitellut ja rakentanut väitöskirjatutkija, katsomusaineen opettaja Selja Koponen.

Kurssilta saa myös omaan työhön sovellettavia työkaluja esimerkiksi dialogisuuden edistämiseksi. Dialogilla voidaan ohjata yhteisen hyvän vahvistamiseen. Tämä on rauhankasvatuksen ydintä.

– Toisen ihmisyyden kunnioittaminen on kaiken perusta. Riippumatta ihmisten erilaisista kulttuuritaustoista, kokemuksista, katsomuksista jne. ihmisten elämät liittyvät toinen toisiinsa. Dialogikasvatuksen kautta pyritään ohjaamaan ihmisiä ehkäisemään ja ratkaisemaan konflikteja ja rakentamaan ennen kaikkea keskinäistä yhteyttä ja sellaista yhteyttä, jonka avulla voidaan yhdessä puuttua epäkohtiin ja edistää yhteistä hyvää, katsoo väitöskirjatutkija, ammattiopettaja Heidi Rautionmaa, joka myös on ollut suunnittelemassa ja rakentamassa kurssia.

Yliopistotasoinen kurssi on viiden opintopisteen laajuinen. Se muodostuu viidestä eri moduulista, jotka ovat yhden opintopisteen laajuisia. Kurssia voi suorittaa sen aukiolon ajan vapaasti omaan tahtiin.

Jokainen moduuli muodostuu asiantuntijaluentovideosta ja ajankohtaisesta asiantuntijapodcastista. Kurssimateriaalina on lisäksi hiljattain julkaistu Rauhankasvatus opetuksessa -opas ja muuta kirjallisuutta. Verkkokeskustelu sekä lyhyt konkreettinen tehtävä johdattavat tarkastelemaan ja kehittämään omaa oppiainetta uusin silmin rauhan näkökulmasta.

Yhteinen tulevaisuus - kestävää kehitystä ja rauhaa rakentamassa eri oppiaineissa -täydennyskoulutus on Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn tuottama ja Opetushallituksen rahoittama.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen kurssille:

Yhteinen tulevaisuus -kurssi, kevät 2024

Lisätietoja