Arviointi ja tutkimus

KUPERA-hankekokonaisuudessa on kartoitettu eri oppiaineiden oppimateriaalien kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuutta ja toteutettu kyselytutkimus rehtoreiden ja opettajien näkemysten selvittämiseen näihin liittyen.
Rauhankasvatus opetuksessa

Rauhankasvatus opetuksessa -hankkeessa on tuotettu yhteistyössä asiantuntijajoukon kanssa opas rauhankasvatuksen tueksi eri oppiaineiden arkeen. Opas on avoimesti luettavissa verkossa.

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuus opetuksessa

Osana KUPERA-hankekokonaisuutta on tutkittu, miten kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuus näkyy perusopetuksen oppimateriaaleissa ja miten opetusta ja oppimateriaaleja voitaisiin kehittää. Vuosina 2019-2021 toteutetun arviointi- ja tutkimushankkeen tulokset on koottu raporttiin ja tulosten pohjalta on laadittu suosituksia opetuksen tueksi.