Yhteystiedot
Tutkitko opetuksen ja kasvatuksen kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuuteen liittyviä teemoja?

Ota meihin yhteyttä. Teemme mielellämme yhteistyötä eri hankkeiden ja asiantuntijoiden kanssa.

 

Marja Tamm

projektipäällikkö, Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA

Selja Koponen

Vastuualueet: täydennyskoulutuskurssit ja rauhankasvatus

Selja Koponen tutkii väitöskirjassaan yläkoulua. Tutkimus keskittyy sosiaalisen kestävyyden teemoihin ja oppilaiden osallisuuden vahvistamiseen kouluyhteisössä.

Heidi Rautionmaa

projektisuunnittelija, Rauhankasvatus opetuksessa -hanke

Arto Kallioniemi

Uskonnon didaktiikan professori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

 

Risto Hotulainen

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn johtaja
professori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Marjaana Kavonius

yliopistonlehtori

Marjaana toimii Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen opetus -verkkokurssin vastuuopettajana.

Marja-Liisa Kieksi

projektisihteeri, Koululutuksen arviointikeskus HEA