Opettajille uusia näkökulmia rauhankasvatukseen verkkokurssilla

Yhteinen tulevaisuus - kestävää kehitystä ja rauhaa rakentamassa eri oppiaineissa -kurssilla käsitellään rauhankasvatuksen avaintaitoja koulutyön näkökulmasta.

Viiden opintopisteen laajuisella verkkokurssilla opettajat ja opettajaopiskelijat pääsevät tarkastelemaan rauhaa koulun toimintakulttuurin perustana asiantuntijoiden johdatuksella.

– Kurssi uudistaa ja tekee tutuksi omalta osaltaan tämän päivän rauhankasvatusta tuomalla koulutukseen ajankohtaisia sisältöjä ja menetelmiä niin tutkimuspohjaisesti kuin käytännön esimerkein. Kysymys on yksinkertaisuudessaan jokaisen hyvinvoinnin edistämisestä, kuvailee projektisuunnittelija Heidi Rautionmaa.

Rauha on arjen tekoja

– Rauha on Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arvo, mutta rauhan näkökulma jäänyt hieman sivuun globaalikasvatuksessa, kertoo projektisuunnittelija ja väitöskirjatutkija Selja Koponen.

– Rauha on myös avain oppilaiden itsenäiseen hyvinvointiin ja siihen, että oppilas näkee ja kokee itsensä voimakkaana ja arvokkaana yhteisön jäsenenä, jatkaa projektisuunnittelija Meri Mononen-Matias.

Kurssilla rauhaa tarkastellaan eri näkökulmista: yksittäisen ihmisen, koulun ja toisaalta koko planeetan tulokulmista.

– Kurssilla tehdään tutuksi muun muassa alkuperäiskansojen ajattelua.

– Kurssilla paneudutaan myös kielen ja identiteetin kysymyksiin sekä rakentavaan vuorovaikutukseen myös vaikeiden aiheiden parissa. Omaa kieltä ja identiteettiä tutkitaan jopa supervoimana.

Kurssin pohjalla on Unescon suositus (1974) yhteisymmärryksen, yhteistyön ja rauhan sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien opetuksesta.

Rauha koulun toimintakulttuurin perustaksi

Kurssi muodostuu moduuleista, joissa on jokaisessa oma rauhan- ja globaalikasvatuksen teemansa.

– Koulutusmateriaalissa ääneen pääsevät opettajat, järjestökentän toimijat sekä muut asiantuntijat esimerkiksi yliopistoista.

– Kurssilla etsitään asiantuntijoiden kanssa yhdessä vastauksia muun muassa siihen, kuinka koulun toiminnassa, opetuskäytänteissä ja oppiaineiden sisällöissä voidaan tukea myös sisäisen rauhan tunnetta ja rauhaa ympäristön kanssa resilisenssiä ja toivon näkökulmaa vahvistamalla.

Lisäksi kurssilla on verkkokeskusteluja, tekstejä ja kehitystehtäviä.

– Kurssin tehtävät linkittyvät suoraan koulun arkeen ja opetuksen käytänteihin. Mielenkiintoista nähdä, minkälaisia ideoita opettajilla on oman oppiaineen näkökulmasta kurssin teemoihin, Koponen pohtii.

**

Yhteinen tulevaisuus - kestävää kehitystä ja rauhaa rakentamassa eri oppiaineissa -kurssin voi suorittaa viiden opintopisteen laajuisena tai suorittaa yksittäisiä moduuleja.

Kurssi järjestetään syksyllä 2023. Kurssille voi jo ilmoittautua.

Tutustu moduulien sisältöön ja ilmoittaudu täällä.

Kurssi toteutetaan yhteistyössä UNESCO-professori Arto Kallioniemen kanssa.

Yhteystiedot