Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen opetus -verkkokurssi (5 op)

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen opetus -verkkokurssi on KUPERA-hankkeessa tuotettu verkkokurssi opettajien ja kasvattajien lisä- ja täydennyskoulutukseen.

Verkkokurssi tarjoaa tutkimusperustaisia näkökulmia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opettajuuteen. Kurssilla saat ajankohtaista tietoa sekä kasvatuksen tutkijoilta että kasvatus- ja opetustyön kentältä arkityösi tueksi.

Verkkokurssi järjestetään Avoimessa yliopistossa. Lisätietoa löydät Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Kurssin keskeisenä sisältönä
  • tutustutaan kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisen opetuksen perusperiaatteisiin ja niihin liittyviin teoreettisiin näkökulmiin
  • pohditaan opettajan käytännön työtä mm. erilaisten kieli-, kulttuuri- ja katsomusvähemmistöjen näkökulmasta
  • perehdytään tutkimuskirjallisuuteen ja lainsäädäntöön koskien mm. opetuksen yhdenvertaisuus-näkökulmia
  • kurssin tehtävät ohjaavat opiskelijaa aineistojen avulla tarkastelemaan ja suunnittelemaan omaa opettajuuttaan
Kurssin vastuuopettaja