Ihmiset

Monitieteinen tutkimusryhmämme koostuu lahjakkaista ja innovatiivisista tutkijoista, joista jokaisella on erilainen tausta, mutta yhteinen intohimo tutkia oppimista ja opiskelijoiden hyvinvointia. Ensisijaiset mielenkiinnon kohteemme ovat tällä hetkellä yliopisto-opiskelijat ja tulevaisuudessa ehkä myös jatko-opiskelijat sekä yliopistojen työntekijät. Projektiin liittyvissä asioissa olkaa yhteydessä Henna Asikaiseen ja Nina Katajavuoreen. 

Tutkimusjohtaja, PhD, dos.

Tutkimukseni keskittyy opiskelijoiden hyvinvointiin ja sen tukemiseen yliopisto-opinnoissa. Olen myös kiinnostunut opiskelijoiden hyvinvoinnin ja oppimisprosessien yhteyksistä. Tutkimuksissamme käytämme monimetodista lähestymistapaa, joka yhdistää kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä sekä biofysikaalisia mittaustekniikoita. Pedagogisena yliopistonlehtorina työssäni mietin koulutusohjelmiin pedagogisia ratkaisuja, jotka voivat edistää opiskelijoiden laadukasta oppimista ja hyvinvointia. Mielestäni myös hyvinvoinnin tukeminen yliopisto-opinnoissa on todella tärkeää. Vapaa-ajallani pidän sienestämisestä syksyisissä metsissä ja uimisesta lasteni kanssa.

Henna Asikainen, profiili- ja yhteystiedot

Tutkimusjohtaja, kasvatustieteellinen tiedekunta, HY

Aiemmin olen tutkinut laaja-alaisesti musiikin havaitsemisen ja oppimisen sekä kuntoutumisen aivoperustaa. Tällä hetkellä selvitän, voidaanko akateemisten ja kognitiivisten taitojen oppimista edistää musiikin avulla. Jatkossa toivon voivani tutkia oppimisen kognitiivisia, emotionaalisia ja motivationaalisia lainalaisuuksia monimetodisesti ja monitieteisesti oppimistilanteiden aikana.

Mari Tervaniemi, profiili- ja yhteystiedot

Yliopistonlehtori, data-analyysi

Olen soveltavan tilastotieteen dosentti, ja työskentelen yliopistonlehtorina sosiaalitieteiden laitoksella Helsingin yliopistossa. Kiinnostuksen kohteitani ovat tilastollinen tietojenkäsittely sekä mittarit, menetelmät ja visualisointi yhteiskunta- ja käyttäytymistieteissä. Työhöni kuuluu enimmäkseen opetusta ja tutkimusta.

Kimmo Vehkalahti, profiili- ja yhteystiedot

Tutkimusavustaja, Digiloikka

Olen teologian maisteri pääaineenani uskonnonpedagogiikka. Olen kiinnostunut erityisesti opiskelijoiden hyvinvoinnista sekä oppimisesta yliopiston kontekstissa. Vapaa-ajallani tykkään matkustaa ja viettää aikaa ystävieni kanssa.

Monica Aejmelaeus, profiili- ja yhteystiedot