Tutkimuksessa tarkastellaan opiskelijoiden hyvinvointia sekä siihen vaikuttavia tekijöitä kolmen vuoden seurantatutkimuksella kandiopintojen aikana. Tavoitteena on myös kehittää yliopisto-opiskelijoille integroitu interventio tukemaan opiskelijoiden stressinsietokykyä ja hyvinvointia sekä elinikäisen oppimisen taitoja. Tarkoituksena on tutkia hyvinvoinnin muutoksia intervention aikana ja sen seurauksena. Pyrimme tunnistamaan potentiaaliset opiskelijaryhmät, joilla on todennäköisesti ongelmia yliopistossa ja joilla on suurempi riski kärsiä opiskeluihin liittyvästä työuupumuksesta. Tutkimuksemme yhdistää sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä ja biofysikaalisia mittauksia. Tämä verkkosivusto on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tästä aiheesta. On tärkeää, että pystymme viestimään verkkosivujemme kautta, että pyrimme kehittämään tutkimuspohjaisia ​​keinoja, jotka tukevat opiskelijoiden hyvinvointia sekä korkealaatuista oppimista ja siten opiskelijoiden osaamisen kehittämistä.

WELLS sosiaalisessa mediassa