Kun ihminen ja rotta kohtaavat niin se todella vaikuttaa

Helsingin ja Tampereen yliopistot pyysivät ihmisiltä tarinoita kaupunkirotista. Rotan kohtaaminen herättää paljon tunteita mutta ne eivät suinkaan aina ole negatiivisia, tutkimus paljastaa.

Tutkimuksessa selvisi, että ihmiset ovat kohdanneet rottia aamuyön grillijonossa, ihmettelivät rottia kerrostaloasunnon saunassa, pelästyivät yömyöhällä roskakatoksessa ja ihastelivat kesäpäivänä huvipuiston penkiltä. Rottia nähtiin usein ruokailemassa kotien pihapiireissä ja katujen roskiksilla sekä myös vilistämässä lenkkipoluilla ja puistikoissa.

Tampereen yliopiston Venla Österdahl keräsi pro graduaan varten nettikyselynä kokemuksia ihmisten rottakohtaamisista ja kertomuksia lähetettiin 99 kappaletta. Österdahl, Nina V. Nygren Tampereen yliopistosta ja Virpi Valtonen Helsingin yliopistosta tutkivat millaisia tunteita ja affekteja rottien kohtaamiskertomuksissa piilee.

Kohtaamiset rottien kanssa herättivät kertojissa monenlaisia, välillä ristiriitaisiakin tunteita. Kohtaamiskertomusten tunneskaalassa voimakkaampia tunteita, kuten pelkoa, inhoa tai vihaa, löytyi joka kolmannesta kertomuksesta. Iloa, myötätuntoa tai esimerkiksi kunnioittavaa uteliaisuutta oli noin viidessä osassa kertomuksissa. Monet tarinoista oli täysin tai lähes neutraaleiksi tulkittavia kertomuksia oli ja ristiriitaisia tuntemuksiakin oli tulkittavissa kertomuksissa. Näissä kertomuksissa tunteet olivat jollain tapaa häilyviä tai muuttuvia tai kohtaamisessa koettiin tunteita laidasta laitaan.

Kertomuksissa omaa tunnetta kuvailtiin muun muassa peloksi, inhoksi, ällötykseksi ja ilahtumiseksi. Tunteiden lisäksi kuvailtiin kehollisia kokemuksia tai reaktioita, joita kohtaamiset saivat aikaan. Näitä olivat muun muassa puistatus, raivo, jähmettyminen, pakeneminen, ruokahalun menettäminen, uteliaisuus ja nauraminen. Sekä tunteisiin että kehollisiin reaktioihin vaikutti usein se, millainen tilanne muuten oli ja miten rotta siinä käyttäytyi.

Rotta ja ihminen olivat kohtaamisissa sekä vaikuttajia että vaikutuksen kohteita, mutta vaikutuksia muokkasivat esimerkiksi tilannetekijät, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät sekä ihmisten henkilökohtaiset suhtautumisen tavat ja käsitykset. Kohtaamisten vaikutukset olivat siten tahmeita ja monimutkaisia.

Kaupunkirottakohtaamisten ja niissä syntyneiden affektien tutkiminen monipuolistaa käsitystämme ihmisten ja rottien välisestä suhteesta ja antaa uutta tietoa suhteestamme niihin. Monipuoliset affektit avaavat tilaa keskustella

Vertaisarvioitu artikkeli Tahmeat rottakohtaamiset julkaistiin Trace-lehdessä toukokuussa 2023.