Tutkijat

Tutkijatohtori Tuomas Aivelo is tautiekologi ja loisten evoluution tutkija.  Hän on tutkinut sekä piennisäkkäitä että niiden taudinaiheuttajien levittäjiä sekä kehittänyt menetelmiä loisten tunnistamiseen sekä niiden esiintymisten mallintamiseen. Aivelon väitöskirja "Longitudinal monitoring of parasites in individual wild primates" tarkastettiin Helsingin yliopistossa 2015 ja tämän jälkeen hän tutki Zürichin yliopistossa kahden vuoden ajan punkkien mikrobiotaa Barbara Tschirrenin ryhmässä. Aivelo tuli mukaan Kaupunkirottaprojektiin tammikuussa 2018 ja tutkii rottien ja niiden loisten ekologiaa sekä tutkimuksellisuuden käyttöä biologian opetuksessa.

Esa Koskela on evoluutioekologian yliopiston lehtori Jyväskylän yliopistossa. Hän on tutkinut etenkin evoluutioekologiaa ja elinkaariekologiaa käyttäen myyriä mallilajina. Viime aikoina hän on alkanut tutkia geneettisten polymorfismien ja epigeneettisen vaihtelun säilymistä luonnossa.

Nina V. Nygren on ympäristöpolitiikan ma. yliopistonlehtori Tampereen yliopistossa. Hän on ihmisten ja eläinten välisiä suhteita ja luonnonsuojelullisia konflikteja. Nina on erikoistunut sovittelevaan ja osallistavaan tutkimukseen sekä monitieteisiin lähestymistapoihin.