Rat City: Työryhmän haastatteluja / Interviews

Maija Linturin Rat City -esitys Helsingin Myllypurossa syksyllä 2023 sisälsi rottaprojektin tutkijoiden haastatteluja. Tällä sivulla on linkit haastatteluihin Soundcloudissa. Tunnelmakuvat esityksestä on Sanna Autereen ottamia.

Maija Linturi's live art performance Rat City in September 2023 included interviews of HURP researchers. Here you can find the links for interviews in Soundcloud.
Ympäristöpolitiikan tutkija Nina Nygren

English version by Tina Jeranko

Monesti ajatellaan että tutustuminen tarkoittaa tosi läheistä tutustumista ja sitä, että ollaan kesyissä ja ystävällisissä ja läheisissä väleissä eläinten kanssa. Mun mielestä muunlajisten kunnioittaminen ei tarvitsisi tarkoittaa sitä, vaan sitä, että annetaan heidän elää omaa elämäänsä.
People often think that getting to know an animal means getting to know them really intimately and being tame and friendly and close with them. I think respecting the other species shouldn't mean that, it should mean letting them live their own lives.
Tautiekologi Tuomas Aivelo

English version by Francis Masken

Tutkimuksen tekeminen rotilla, rottien kanssa, yhteistyössä niiden kanssa. -- Kyllä haluaisin ajatella, että me tehdään aika paljon rottien kanssa yhdessä. Mut en mä myöskään uskalla väittää niin, koska se tuntuu jotenkin rohkealta väitteeltä, ottaen huomioon mitä kaikkea me tehdään niillä.
Research with rats, with rats, in collaboration with rats. ... I'd like to think that we do quite a lot in collaboration with rats. But I probably wouldn't dare say that out loud, because it seems like a bold claim, given what we actually do to them.

Psykologi Karolina Lukasik

Finnish version by Camilla Anderzén

When I think about how we collaborate with other species in the allotment garden, the first thing that come to my mind is my personal gains. Because they are immense. I’ve been learning so much from the nonhuman participants.
Kun mietin, miten lajienvälinen yhteistyö toteutuu siirtolapuutarhoilla, ensimmäisenä tulee mieleen, miten olen itse tästä yhteistyöstä hyötynyt. Koska olen hyötynyt siitä todella paljon. Olen oppinut valtavasti muunlajisilta osallistujilta.

Kasvatustieteilijä Virpi Valtonen

English version by Vera Boitcova

Eläinsuhteita tutkittaessa sitä tutkimusta ei ole, jos ei ole toisia eläimiä. Se on lähtökohta, että puhutaan elävistä, tuntevista toisista eläimistä. Sen pitää tuntua minussa tutkijana, minun pitää affektoitua. -- Rotta on ehdottomasti yhtä tärkeä osa rottatutkimuksen tekemistä kuin minä tutkijana.
Studying animal relationships, there's no research without those other animals. The premise is that we are talking about living, feeling animal others. As a researcher, it has to evoke emotions in me, I have to be affected by it. -- The rat has definitely as important part as I have as a researcher.
Ekologi Santtu Pentikäinen

English version by Myrsky Ylänen

Kyllä mä koen, että mun tavoite on kiilata rottien maailmaan, että mä saisin ne päästämään mut tarkkailijaksi mitä ne tekee. Sehän ei tapahdu mun ehdoilla tietenkään. Mun pitää opetella ja kysyä niiltä ja löytää se mahdollinen väylä miten päästä mukaan leikkiin.
I feel that my goal is to wedge myself into the rat world, to get them to let me observe what they do. And that's not on my terms, of course. I have to learn and ask them and find a possible way to get involved in the game.
Historian tutkija Heta Lähdesmäki

English version by Sini Onne

Mä olen itse tutkijana halunnut tutkia hankalia eläimiä tai hankalia eläinsuhteita. --Mielestäni se on kiinnostavampaa kuin joku oikein harmoninen suhde. Tällainen hankala eläinsuhde paljastaa jotakin meistä ihmisinä. Ne ovat olennaisia, perimmäisiä suhteita.


As a researcher myself, I have been particularly keen to study difficult animals or difficult animal relationships. -- I find it more interesting than a harmonious relation. Difficult animal relationship reveals something about us as human beings. They are essential and fundamental relations.
Työryhmä/ Working group

Ohjaaja, opas / Director, guide: Maija Linturi 

Ohjauksen työpari, opas/Co-director, guide: Camilla Anderzén

Esitysdramaturgi/Performance dramaturg: Vera Boitcova 

Visuaalinen suunnittelija/Visual Designer: Sanna Nissinen 

Äänisuunnittelijat/Sound Designers: Olli-Pekka Jauhiainen ja Johanes Timothy

Muusikko/Musician: Heli Hartikainen (vierailija)