Verkosto

Yhteistyötä tehdään korkeakouluverkostossa opettajankoulutuksen osalta.

Yhteistyössä kuullaan myös keskeisiä toimijoita, kuten asiantuntijoita järjestöistä (esim. Unicef, Kepa), korkeakouluista ja virastoista. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat rahoittajat Ihmisoikeuskeskus, oikeusministeriö ja Helsingin yliopisto.

Hanke on yhteydessä oikeusministeriön DINO-koordinaatiohankkeeseen (Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittäminen sekä nuorten osallisuuden edistäminen) ja mukana DINO II -yhteistyössä. Yhteistyötä tehtiin 2018-2019 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman ammatillisessa opettajankoulutuksessa toteutettavan Toimintaa ja kohtaamisia-hankkeen kanssa (osallisuuden ja ihmisoikeusperustaisuuden kehittäminen ammatillisessa opettajankoulutuksessa).

Korkeakouluverkosto

Yliopistot

 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
 • Lapin yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Åbo Akademi

Ammattikorkeakoulut

 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK)
 • Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK)
 • Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)