Hankekuvaus

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen opettajankoulutuksen hankkeessa (1.8.2018–31.7.2021) selvitetään, kuinka edistää demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen osaamistavoitteita laajemmin opettajankouluksessa.

Hanke pohjautuu aiempiin tutkimuksiin, hankkeisiin ja selvityksiin. Kansallista korkeakouluverkostoa koordinoidaan Helsingin yliopistolta osana UNESCO-professuurin Values, Dialogue and Human Rights in Education -yhteistyötä.

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen sisällöt ovat keskeinen osa opettajan ammattitaitoa ja yhä tärkeämpiä moninaisemmassa yhteiskunnassa. Yleisesti lähtökohdat Suomessa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseen ovat hyvät. Haasteina tutkimukset kuitenkin osoittavat, että opettajien demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen osaaminen on vaihtelevaa, oikeudellisesta normiperustasta irrallista ja yksittäisten toimijoiden aktiivisuuden varassa. Aiheiden käsittelyä osana opettajankoulutusta on toivottu, mutta kaikille yhtenäinen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta käsittelevä opettajankoulutus puuttuu.

Hankkeen tavoitteet 2018–2019

Tavoitteet 2019–2020

Tavoitteet 2020–2021

  • Tuotetaan ihmisoikeuskasvatuksen teemakoulutuksia ja materiaaleja (vammaisuus, alkuperäiskansa, esteettömyys).
  • Kansallisen verkoston koordinaatiotuki ja pilotoidun opintojakson edelleenkehittäminen.
  • Vahvistetaan tutkimusta, yhteistyötä ja tuloksia.

Hankkeessa selvitetään, miten demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta kehitettäisiin systemaattisemmaksi osaksi opettajankoulutusta ja etsitään keinoja yhtenäisen koulutuksen muodostamiselle. Aihetta selvitetään korkeakouluverkoston yhteistyössä ja haastattelemalla keskeisiä toimijoita. Voit lukea lisää yhteistyöstä täältä.