Hankekuvaus

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus on tärkeä osa opettajan ammattitaitoa

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen opettajankoulutuksen hankkeessa (1.8.2018–31.7.2019) selvitetään, kuinka edistää demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen osaamistavoitteita laajemmin opettajankoulutuksessa. Hanke pohjautuu aiempiin tutkimuksiin, hankkeisiin ja selvityksiin. Kansallista korkeakouluverkostoa koordinoidaan Helsingin yliopistolta osana UNESCO-professuurin Values, Dialogue and Human Rights in Education -yhteistyötä.

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen sisällöt ovat keskeinen osa opettajan ammattitaitoa ja yhä tärkeämpiä moninaisemmassa yhteiskunnassa. Yleisesti lähtökohdat Suomessa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseen ovat hyvät. Haasteina tutkimukset kuitenkin osoittavat, että opettajien demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen osaaminen on vaihtelevaa, oikeudellisesta normiperustasta irrallista ja yksittäisten toimijoiden aktiivisuuden varassa. Aiheiden käsittelyä osana opettajankoulutusta on toivottu, mutta kaikille yhtenäinen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta käsittelevä opettajankoulutus puuttuu.

Hankkeen tavoitteina ovat

  • Tehdä materiaalikartoitus demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen opettajille soveltuvista materiaaleista.
  • Kehittää ja pilotoida demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen verkkokurssi opettajille.
  • Tuottaa hankeraportti tukemaan jatkotoimenpiteitä kohti systemaattisempaa aiheiden käsittelyä opettajankoulutuksessa.

Hankkeessa selvitetään, miten demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta kehitettäisiin systemaattisemmaksi osaksi opettajankoulutusta ja etsitään keinoja yhtenäisen koulutuksen muodostamiselle. Aihetta selvitetään korkeakouluverkoston yhteistyössä ja haastattelemalla keskeisiä toimijoita. Voit lukea lisää yhteistyöstä täältä.