Ihmisoikeudet, demokratia, arvot ja dialogi kasvatuksessa

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen sisällöt ovat keskeinen osa opettajan ammattitaitoa. Aihetta pidetään tärkeänä, mutta kaikille yhtenäinen koulutus puuttuu. Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittäminen opettajankoulutuksessa -hankkeessa (1.8.2018–31.7.2021) selvitetään, kuinka edistää demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen osaamistavoitteita opettajankoulutuksessa. Helsingin yliopisto koordinoi hanketta osana UNESCO-professuurin Values, Dialogue and Human Rights in Education -yhteistyötä. Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus antavat tietoja, taitoja ja valmiuksia edistää osallisuutta ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa kulttuuria. Opettajankoulutuksessa on tärkeää käsitellä arvoja, oikeuksia ja velvollisuuksia sekä antaa valmiuksia yhteiskunnalliseen osallistumiseen, kriittiseen ajatteluun ja dialogiin.

Ajankohtaista