Materiaalit ja julkaisut

Perus- ja ihmisoikeudet opetus- ja kasvatusalalla: Oikeudellinen ja pedagoginen opas alan opiskelijoille ja asiantuntijoille.

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on julkaissut huhtikuussa 2020 oppimateriaalin tyypillisistä oikeudellisista haasteista suomalaisissa kasvatusinstituutioissa. Opas on suunnattu kasvatusalan opiskelijoille ja asiantuntijoille. Se on tuotettu yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kanssa ja on ainutlaatuinen koonti tyypillisistä kanteluista. Oppimateriaali yhdistää oikeus- ja kasvatustiedettä erityisellä tavalla. Lue uutinen aiheesta täältä ja lataa vapaasti käytettävä opas (pdf.).

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus Suomessa -esite

Tutustu tammikuussa 2020 julkaistuun esitteeseen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta Suomessa! Esitteessä on yleiskatsaus demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tilanteesta, vastauksia kehityshaasteisiin, toimenpiteitä järjestöiltä, korkeakouluilta ja viranomaisilta, aikajana ja viimeisellä sivulla materiaaleja opettajien tueksi. Esite löytyy myös ruotsiksi ja englanniksi.

Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus -materiaalivaranto

Opetushallituksen sivuilta löydät yli 170 vinkkiä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus -sivustolta. Sivusto on tulossa myös ruotsiksi. Lue uutinen aiheesta. Sivuilta löytyy teemoiteltuna esimerkiksi lapsen oikeudet, lasten ja nuorten osallisuus, ihmisoikeus- ja demokratiakasvatus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, globaalikasvatus, kieli- ja kulttuuriryhmät, väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisy, disinformaatio ja vihapuhe.

Tammikuussa 2020 sivusto julkaistiin uudessa Dialogikasvatus.fi -portaalissa, josta löydät ajankohtaista materiaalia ja tietoa kulttuuri- ja katsomustietoisen kasvatuksen tueksi. Tutustu aineistoon.

Hankeraportti

Ihmisoikeudet, demokratia, arvot ja dialogi kasvatuksessa - Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen opettajankoulutuksen kehittämishankkeen (2018-2019) loppuraportti.

Raportissa kuvataan hankkeen toimenpiteet, demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tilannetta, haasteita ja hankkeessa syntyneitä ratkaisuehdotuksia, opettajaksi opiskelevien näkemyksiä aiheesta ja suosituksia aihepiirin kehittämiseen.