Uudistuneesta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen materiaalikokonaisuudesta tukea opettajille

Demokratia, yhdessä vaikuttaminen, kestävä kehitys, vihapuhe – miten opettaa ja käsitellä näitä aiheita kouluissa eri ikäisten kanssa? Uudistuneilla Opetushallituksen sivuilla on julkaistu yli 170 materiaalivinkkiä opettajien ja kasvatusalan ammattilaisten työn tueksi. Sivuilta löytyy monipuolista materiaalia aihepiireittäin, kuten lapsen oikeudet, lasten ja nuorten osallisuus, ihmisoikeus- ja demokratiakasvatus, globaalikasvatus, kieli- ja kulttuurivähemmistöt, väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisy ja vihapuhe.

Materiaalit tukevat jokaisen opettajan työtä demokratia- ja ihmisoikeuskasvattajana. Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen aiheet tukevat hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävän toimintakulttuurin rakentumista kouluyhteisössä. Lisäksi aineistot antavat välineitä ajankohtaisten kysymysten, kuten disinformaation ja vihapuheen käsittelyyn ja väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn. Vihapuhe on todettu yhdeksi ihmisoikeusongelmaksi, joka kaventaa moniäänistä ja demokraattista keskustelua.  Kouluilla onkin erityisen tärkeä rooli demokraattisen ja yhteisöllisyyttä vahvistavan kulttuurin kehittämisessä.

– Kaikki lähtee välittämisestä ja positiivisen ja kannustavan ilmapiirin luomisesta, johon jokainen voi kantaa kortensa kekoon. Toinen toisensa huomioimisella, kuuntelemisella ja yhdessä tekemällä voidaan saada paljon yhteistä hyvää aikaan, opetusneuvos Kristina Kaihari Opetushallituksesta sanoo.

Suomalainen koulutusjärjestelmä on ihmisoikeusperustainen ja opetussuunnitelmat painottavat demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä. Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen materiaalivarantoja on jo aiemmin tuotettu, mutta nyt niitä on koottu yhteen kansalaisjärjestöiltä, viranomaistoimijoilta ja korkeakouluilta.

– Opettajaopiskelijat ovat kokeneet demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen aineistot tärkeänä tukena ajankohtaisten teemojen käsittelyyn. Toisaalta aihepiirit tukevat kasvatuksen ydinarvojen käsittelyssä: mikä elämässä ja kouluissa on tärkeää, projektisuunnittelija Tuija Kasa Helsingin yliopistolta sanoo.

– On hienoa, että materiaalit löytyvät Opetushallituksen sivuilta, jolla on opetusalan keskeisenä viranomaisena mahdollisuus viestiä aiheista kaikille kouluille ja nostaa opetussuunnitelmauudistusten yhteiskunnallisesti tärkeitä painotuksia esiin. Aineistot sopivat itsenäiseen täydennyskoulutukseen ja pedagogiseen soveltamiseen eri ikäisille.

Materiaalit on koottu yliopistojen opettajankoulutuksen kehittämishankkeen ja Opetushallituksen yhteistyössä. Ihmisoikeudet, demokratia, arvot ja dialogi kasvatuksessa -hanke keräsi syksyllä 2019 materiaalit, jotka löytyvät nyt teemoittain Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus -sivustolta.

Yhteystiedot

Tuija Kasa, projektisuunnittelija, Helsingin yliopisto, tuija.kasa@helsinki.fi, +358294120665

Kristina Kaihari, opetusneuvos, Opetushallitus, kristina.kaihari@oph.fi, +358295331085

Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus -sivusto

Linkki Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus -sivustoon.
(tulossa myös ruotsiksi)