WELLS-tiimi aloittaa Research to Business -projektin

WELLS-projekti laajenee uusille osa-alueille!

Business Finland on myöntänyt projektinjohtajille Henna Asikaiselle ja Nina Katajavuorille Research to Business (R2B) -rahoituksen WELLS-kurssin tutkimiseen ja kehittämiseen kansainvälisissä yritys- ja korkeakoulukonteksteissa.

Projektin tavoitteina on tutkia WELLS-intervention vaikutuksia ja WELLS-konseptia palvelukonseptina yrityksissä ja muissa työorganisaatioissa sekä selvittää WELLSin kaupallistamisen vaihtoehtoja. Päämääränä on käynnistää välittömästi projektin jälkeen kansainvälisesti skaalautuva liiketoiminta. 

Uusi projekti mahdollisti myös WELLS-tiimin laajentaimisen; Aino Elina Muhonen aloitti Business Development leadina, Petri Junttila aloitti Business Development Managerina, Topias Ukkonen aloitti Software Developerina, sekä Viktória Balla ja Veera Lampinen aloittivat projektissa tutkijoina. Projekti käynnistyi elokuussa 2023 ja se kestää noin 1.5 vuotta.

Lisää päivityksiä tiedossa!