WELLS-kurssin kansainvälistä pilotointia korkeakoulukontekstissa – Kiina ja Belgia

WELLS tutkimuksesta liiketoimintaa -hankkeessa on yhtenä tavoitteena pilotoida kurssia kansainvälisissä korkeakoulukonteksteissa ja saada tietoa sen toimivuudesta ja kehittämistarpeista eri kulttuureissa.
Pilotti Kiinassa

WELLS-projektissa on vuodesta 2017 lähtien tutkimusperustaisesti kehitetty opiskelijoille hyvinvointi- ja opiskelutaitokurssia. Kurssin osoitettu olevan monella tapaa hyödyllinen ja vaikuttava opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelutaitojen tukemisessa. Maisteriopiskelijamme Ying Yangin kautta saimme keväällä 2023 herätettyä kiinnostusta kurssiimme Shanghain ja Pekingin yliopistoissa. Pidimme MOOCin kautta pienen, molemmille yliopistoille yhteisen pilotin kesä-heinäkuussa 2023. Kurssikokonaisuuden suoritti 14 opiskelijaa. Kurssi tarjottiin englanniksi, mutta pieniä osia siitä oli käännetty kiinaksi; opiskelijat saivat myös palauttaa tehtävät kiinaksi. Ying Yang tekee kurssin vaikutuksista maisterintutkielmaansa. Alustavien tulosten mukaan näyttää siltä, että opiskelijoiden kokemukset kurssista olivat positiivisia sekä kurssin sisältämien mittarien arvot uupumuksessa laskivat ja hyvinvoinnissa nousivat. Ying Yang analysoi parhaillaan opiskelijoiden laadullista palautetta kurssista.

Tapasimme yliopiston edustajia elokuussa 2023 GINTL konferenssissa Helsingin yliopistossa ja suunnittelimme yhdessä kurssin kääntämistä sekä isompaa pilottia keväälle 2024.

Yhteistyötä Belgiassa

WELLS-kurssi on myös herättänyt kiinnostusta Belgiassa. Hyvinvointikurssi on tarjottu osana psykologian opintoja Belgiassa, UCLeuven katolisessa yliopistossa loppusyksystä 2023. Belgian konteksti on hieman erilainen suomalaiseen verrattuna. Belgiassa yliopisto-opintoihin otetaan sisään kaikki halukkaat ja heitä karsitaan koulutuksesta pikkuhiljaa pois. Psykologian koulutusohjelmaan tulee opiskelemaan noin 600 opiskelijaa vuosittain, mutta kanditason suorittaa alle 200 opiskelijaa. Kurssia on tarjottu kaikille psykologian opinnot syksyllä 2023 aloittaneille opiskelijoille.

WELLSin tutkimusjohtaja Henna Asikainen kävi vierailulla CULeuvenin yliopistossa lokakuussa 2023 valmistelemassa kurssin toteutusta Belgialaiseen kontekstiin. Professori Mikaël DeClerqc vastaa kurssin toteuttamisesta. Ranska on tässä osassa Belgiaa virallinen kieli, joten osia kurssin materiaaleista on käännetty ranskaksi ja kurssin sisältämissä videoissa on ranskankieliset tekstitykset. Tuloksia UCLeuvenin yliopiston pilotista saadaan keväällä 2024.

Belgian matkalla tehtiin pysähdys myös Antwerpenin yliopistossa tapaamassa professori David Gijbelsia ja Vincent Donchea sekä heidän tutkimusryhmäänsä. Tavoitteena oli keskustella mahdollisesta pilotoinnista sekä yhteistyöstä tutkimuksen osalta. Henna Asikainen esitteli projektia tutkimusseminaarissa, johon osallistui moni tutkimusryhmän tutkijoista. Kurssi herätti paljon kiinnostusta ja alustavasti sovittiin pilotista Antwerpenin yliopistossa keväälle 2024.

David Gijbelsin ryhmässä tehdään myös paljon biofysikaalisia mittauksia. Antwerpenin yliopistoon rakennetaan myös tällä hetkellä laboratorioita, joka mahdollistaa monenlaisten erilaisten mittausten tekemisen esimerkiksi sykevälivaihtelun ja EDA mittauksia; näillä voidaan tarkastella stressitason muutoksia. Keskustelimme myös mahdollisesta yhteistyöstä biofysikaalisten mittausten tekemisestä WELLS-kurssin tutkimuksessa, jolloin voisimme osoittaa kurssin vaikutuksia myös fyysisellä tasolla. Professori Gijbels toivotti WELLS-projektin tervetulleeksi Antwerpeniin jatkossa tekemään yhteistyötä.