Työhyvinvointikurssilla voi oppia taidon, jota ei tiedä tarvitsevansa

Pedagogisten yliopistonlehtorien Henna Asikaisen ja Nina Katajavuoren alun perin Helsingin yliopiston opiskelijoille kehittämästä hyvinvointikurssista muokattiin keväällä 2023 versio yliopiston henkilöstölle.

Kurssin tavoitteena on antaa työkaluja tulevien elämän karikoiden ennaltaehkäisyyn ja työstämiseen. Henna Asikainen ja Nina Katajavuori toivovat, että osallistujat saavat kurssilta työkaluja oman hyvinvointinsa kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja sitä kautta lisää hyvinvointia työhönsä.

– Kurssi perustuu psykologisen joustavuuden taitojen harjoitteluun. On selkeää tutkimusnäyttöä, että psykologinen joustavuus on tehokas tapa parantaa hyvinvointia. Meille on esimerkiksi tyypillistä ajatella, että olemme yhtä kuin ajatuksemme. Se ei pidä paikkaansa. Yksi kurssin keskeisistä prosesseista on oppia eriyttämään ajatuksemme persoonastamme, kertoo Asikainen.

Kurssi sopii kaikille. Siitä voi saada apua, vaikka tuntuisi, ettei kurssin käymiselle olisi oikein aikaa. Yksi työstettävistä teemoista on nimittäin ajanhallinta.

Terapian korvikkeeksi kurssista ei sen sijaan ole. Kurssin alussa tehdään hyvinvointiarviot. Jos ne herättävät huolen omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta, kurssialustalta löytyy vinkkejä, mistä lähteä liikkeelle. Tällöin kurssin materiaalit voi käydä läpi yksin esimerkiksi terapian tukena.

– Osallistumisesta hyötyy, jos pystyy antamaan jonkin verran aikaansa aiheiden työstämiselle viikoittain. Alussa on muutama vähän laajempi ja työläämpi tehtävä, mutta sen jälkeen kevenee. Kurssi sisältää paljon kokemuksellisia harjoitteita, joita voi tehdä helposti arkielämän lomassa – vaikkapa syödessä tai kotimatkalla bussissa, kuvaa Katajavuori.

Suurimman hyödyn saa tekemällä kurssin porukalla

Kurssi koostuu kuudesta teemasta: ajanhallinta, arvotyöskentely, omien ajatusten tunnistaminen ja kohtaaminen, itsemyötätunto ja läsnäolon taidot. Jokainen teema sisältää johdannon teemaan, yksilöharjoitteita ja pohdintakysymyksiä, jotka voi tehdä esimerkiksi työkavereiden kanssa tai yksin.

Aikataulun voi suunnitella omaan tilanteeseensa sopivaksi. Piloteissa on havaittu toimivaksi varata aina kaksi viikkoa yhden teeman käsittelyyn: ensimmäisellä viikolla tutustutaan teemaan ja yksilöharjoitteisiin ja toisella viikolla keskustellaan aiheesta ryhmässä.

–Ryhmäkeskustelut ovat osoittautuneet erittäin onnistuneeksi ratkaisuksi. Sen lisäksi, että ryhmän kannustuksella kurssi tulee todennäköisesti käytyä loppuun asti, hyvinvoinnista keskustelu muiden osallistujien kanssa on koettu kurssin parhaaksi anniksi, Asikainen vahvistaa.

Osallistuja voi ottaa oman tavoitteen kurssille valitsemalla sen aiheista teeman tai pari, joihin perehtyä omassa tahdissaan.

Hyvinvointi on mekaaninen taito, jota voi opiskella

Tutkijatohtori Anne Honkanen osallistui keväällä 2023 Helsingin yliopiston työhyvinvointikurssin pilottiryhmään. Hänet houkutteli mukaan ajatus siitä, että hän voisi saada kurssilta vinkkejä, joita jakaa opiskelijoilleen. Yllätys olikin suuri, kun hänen oma hyvinvointinsa parani roimasti.

– Oma maailmankuvani avartui, kun sain asioihin ihan uusia näkökulmia. Opin, että hyvinvointi on mekaaninen taito, jota voi opiskella, ja ymmärsin, että myös meidän luonnontieteilijöiden kannattaa olla kiinnostuneita ihmistieteistä, Honkanen kertoo.

Honkanen kiittelee kurssin toteutustapaa: se on verkkokurssi, johon kuitenkin sisältyy vertaisryhmäkeskusteluja. Kurssin alussa on muutama vähän laajempi tehtävä, mutta muutoin se etenee pienissä erissä ja sisältää paljon itsenäistä pohdiskelua. Näin kurssi ei kuormita liikaa kaiken muun keskellä.

– Minä ymmärsin taukojen tärkeyden. Merkkasin lounastauon kalenteriin ja asensin BreakPro-ohjelman. Ohjelman ehdottamista lyhyistä taukojumpista en tingi, sillä olo on aina parempi sen jälkeen, sanoo Honkanen.

– Tein myös oman innovaation: välitunnin. Se tarkoittaa, että kun kalenteri muistuttaa, lähden vähäksi aikaa ulos lähiluontoon. Tulen aina onnellisena takaisin. Tauot todellakin lisäävät luovia ajatuksia, Honkanen hehkuttaa kurssin antia.

Lisätietoja

Syksyllä 2023 on aloitettu kurssin pilotointi yritysten henkilöstöllä. Kurssia ja sen palvelukonseptia kehitetään Wells Research to Business-projektin aikana (2023–2025) yrityksistä saadun palautteen avulla eteenpäin.

Kysy lisää

Kurssisisällöt
Yliopistonlehtori Henna Asikainen, puh. 0294 124 691, henna.asikainen(at)helsinki.fi
Yliopistonlehtori Nina Katajavuori, puh. 0294 159 127, nina.katajavuori(at)helsinki.fi

Pilotointi yrityksissä
Asiantuntija Aino Muhonen, puh. 0294 125 254, aino.muhonen(at)helsinki.fi