Hyvinvointia ja työskentelytaitoja edistävä WELLS-oppimisratkaisu avattu B2B-pilotointiin PK- ja suuryrityksille kansainvälisesti

Useat yritykset ja ekosysteemitoimijat ilmaisivat kiinnostuksensa WELLS-ratkaisuun NORDEEP Deep Tech Summit 2023 -tapahtumassa.

Wells Finland -tiimi esitteli NORDEEP Summitissa 11.-12.10.2023 kansainvälisille yrityksille äskettäin avautunutta mahdollisuutta pilotoida WELLS-ratkaisua. Tiimi ja esittelyt saivat hyvän vastaanoton ja niiden pohjalta herätsi vilkasta keskustelua n hyvinvoinnin tulevaisuudesta työorganisaatioissa.

Tieteeseen perustuvalle, vaikuttavuuslähtöiselle ratkaisulle on kysyntää

Monet yritykset ja ekosysteemitoimijat pitivät WELLS-ratkaisun tieteeseen perustuvaa ja vaikuttavuuslähtöistä lähestymistapaa kaivattuna suuntana alalla. 

On olemassa laajalti näyttöä siitä, että psykologisen joustavuuden kehittymisellä on yhteys yleisen hyvinvoinnin, työskentelykyvyn ja innovatiivisuuden paranemiseen ja organisaation resurssien parempaan hyödyntämiseen. WELLSin omassa tutkimuksessa tulokset ovat jo osoittaneet, että kurssi vaikutti positiivisesti yliopisto-opiskelijoiden hyvinvointiin, oppimiskokemuksiin, motivaatioon, tehokkuuteen ja oppimisen mielekkyyteen (Katajavuori ym., 2021). Kurssi on kytkeytynyt positiivisiin muutoksiin opiskelijoiden opiskelutaidoissa, psykologisessa joustavuudessa ja prokrastinaatiossa eli viivyttelyssä. WELLS-pilottimatkan aikana yksilön ja tiimin hyvinvoinnin muutos kartoitetaan esi- ja jälkikyselyillä sekä vaikutusarvioinneilla 1/3/6 kuukauden jälkeen niissä tilanteissa joissa se on mahdollista.

Psykologisen joustavuuden ja työskentelytaitojen yhdistelmä koetaan mielekkääksi

Psykologisen joustavuuden ja käytännön työskentelytaitojen yhdistelmä vaikutti resonoivan monien johtajien kokemusten kanssa heidän työntekijöidensä päivittäisestä työstä.

Useat esimiestyötä tekevät ilmaisivat huolensa työntekijöidensä mielenterveydestä ja työtaakasta. Usein esille noussut kokemus oli, että työntekijät tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen stressin hallintaan, ajankäytön organisointiin, ratkaisukeskeisen ajattelutavan löytämiseen epämiellyttäviin tai nopeasti muuttuviin tilanteisiin tai tietoisten taukojen pitämiseen työpäivän tasapainottamiseksi. Tämä tuntui pätevän erityisesti uransa alkuvaiheessa oleviin, mutta myös kokeneempiin ammattilaisiin.
 

WELLS-konseptin validointivaihe käynnissä kansainvälisesti

WELLS-konseptia validoidaan pilottikäyttäjien ja asiakkaiden kanssa eri kansainvälisillä markkinoilla tulevan vuoden aikana; seuraavat pilotit alkavat tammi ja -maaliskuussa 2024. WELLS-tiimi on vakuuttunut siitä, että moni yritys on kiinnostunut mahdollisuudesta olla ensimmäisten joukossa pilotoimassa ratkaisua omassa työyhteisössään.