Food SystemiCity -ohjelma avaa ruokamurroksen liiketoimintamahdollisuudet urbaanin ympäristön toimijoille

Ruokajärjestelmän kestävyyssiirtymästä voivat hyötyä erityisesti rakennetun ympäristön yritykset, paikallisen ja urbaanin ruuan tuottajat sekä teknologiayritykset. Uusi ohjelma yhdistää heidät, TKI-organisaatiot ja kaupunkiorganisaatiot tarttumaan yhdessä tilaisuuteen.

Nykyisellään globaalit ruokaketjut ovat merkittäviä ilmastopäästöjen ja lajikadon aiheuttajia. Tiede osoittaakin ratkaisuksi siirtymistä kohti paikallisempia ruokajärjestelmiä, joissa ravinteet kiertävät tehokkaasti ja alkutuotannon panokset tuotetaan paikallisesti. Tämä lähestymistapa vähentää sekä kasvihuonekaasupäästöjä, että ruokahävikkiä ja energiankulutusta. Ruuan tuotanto myös kaupunkiympäristöissä vähentää painetta maankäytön lisäykseen ja parhaimmillaan lisää asukkaiden viihtyvyyttä yhteisöllisen kaupunkiviljelyn ja paikallispuutarhojen avulla. Lisäksi paikallisen ruuantuotannon uudet ratkaisut ja digitaaliset kanavat monipuolistavat jakelua, parantaen huoltovarmuutta ja resilienssiä.

Food SystemiCity -ohjelma edistää yritysten mahdollisuuksia tarttua uusien teknologioiden avulla muutoksessa syntyviin liiketoimintamahdollisuuksiin. Tarttuminen tapahtuu viidellä toimenpiteellä:

  1. Kartoitamme ja kuvaamme potentiaaliset uudet rakennettuun ympäristöön liittyvät liiketoimintamahdollisuudet siirtymässä kohti kestäviä, paikallisia ruokajärjestelmiä
  2. Fasilitoimme sopivien yhteistyökumppaneiden löytämistä yrityksille eri alojen välillä, sekä relevanttien kaupunkitoimijoiden ja tutkimusryhmien joukosta
  3. Tuemme uusien lokaalien ja kestävien ruokaratkaisujen yhteiskehittämistä ja kansainvälisten asiantuntijoiden hakemista mentoreiksi kehittämiseen
  4. Mahdollistamme uusien ratkaisujen pilotointia mm. pääkaupunkiseudun testbedeillä
  5. Tuotamme välineet uusien aloitteiden kestävyyden ja liiketoimintapotentiaalin arviointiin

Food SystemiCity yhdistää uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja -ratkaisujen kehittämiseen rakennetun ympäristön sektorin yrityksiä, uusia ruokaratkaisuja kehittäviä startupeja, maatalous- ja kaupunkitoimijoita, sekä aiheen tutkimusryhmiä. Ohjelmalla tavoitellaan näiden yhteistyöstä syntyviä uusia pilotoituja tuote- ja palvelukonsepteja paikalliseen ruoan tuotantoon, jakeluun ja ravinnekiertoon - esimerkiksi urbaanin viljelyyn tai kaupunkilaiset ja lähimaaseudun alkutuottajat yhdistäviin kiertotalousratkaisuihin.

Food SystemiCity -ohjelma tuokin yhteen eri aloja, kuten kiinteistö- ja rakennusalan, asumisen, kaupunkiviljelyn, alkutuotannon, logistiikan, paikallisen ruokajakelun, paikallisen elintarvikkeiden jalostuksen, kiertotaloustoimijat, data- ja tietoliikenteen, sekä energia-alan. Sen kantava ajatus on, että uusia lokaaleja ja kestäviä ruoka-alan ratkaisuja voidaan tuottaa tehokkaimmin erilaisia osaamisia ja asiantuntijuutta yhdistävien toimijoiden yhteistyöllä ja yhteistarjoamilla.

Kiinnostuitko? Haluatko olla mukana tarttumassa uusiin kestävän ja paikallisen ruuan liiketoimintamahdollisuuksiin?

Tervetuloa mukaan Food SystemiCity -ohjelmaan ja verkostoon: Ota yhteys ohjelman vetäjään: Laura Forsman, Viikki Food Design Factory Manager, laura.forsman@helsinki.fi

Food SystemiCity -ohjelma pähkinänkuoressa

Mitä

Ohjelma, joka fasilitoi uuden liiketoiminnan kehittämistä kaupungeissa ja rakennetussa ympäristössä globaalissa siirtymässä kohti kestäviä paikallisia ruokajärjestelmiä.

Miksi

Nykyisen ruuantuotannon ja -jakelun mittavat negatiiviset vaikutukset lajikatoon, ilmastopäästöihin ja asukkaiden hyvinvointiin sekä kaupungeissa että maaseudulla.

Kuka

Vetäjänä Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, toteuttajat: Aalto yliopisto, Metropolia, Luke, VTT

Missä

Pääkaupunkiseutu ja Uusimaa

Koska

Ohjelma kestää vuodesta 2023 vuoteen 2025.

Rahoittaja

Osarahoittajana Euroopan unionin aluekehitysrahasto ja hankkeen toteuttajat.