Food SystemiCity

Ohjelmaa toteuttaa Helsingin yliopisto (koordinaattori), Aalto yliopisto, Luonnonvarakeskus, Metropolia ammattikorkeakoulu ja VTT Helsingin, Espoon ja Vantaan alueella.

Ohjelma on saanut rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta vuosille 2023-2025.

Uutiset